Suomen lintukantoihin vaikuttavat useat tekijät

1950-luvun kannanarvioita ei voi verrata myöhemmin tehtyihin arvioihin, koska uudemmat perustuvat paljon laajemman joukon tekemiin laskentoihin.