Ennallistaminen tarkoittaisi loppua lukuisille sahoille ja parille sellutehtaalle

Ennallistetut vähäpuustoisemmat ja -kasvuisemmat metsämme sitoisivat nykyistä useita kymmeniä prosentteja vähemmän hiilidioksidia.