Miksi elintarvikemarkkinavaltuutettu tekee samaa työtä kuin Kilpailu- ja kuluttajavirasto?

Elintarvikemarkkinavaltuutetulle määritelty tehtävä velvoittaa katsomaan elintarvikemarkkinoiden epäkohtia ja hakemaan niihin korjauksia.
Elintarvikemarkkinavaltuutettu Olli Wikberg.