Peitteisenä säilyvällä metsämaisemalla myydään mielikuvaa muuttumattomasta metsäluonnosta

Metsälajit eivät piittaa siitä, millaisia tunteita hakkuut ihmisissä herättävät.
On epärealistista ajatella, että paine metsien käytölle tulisi jatkossa vähenemään, arvioi Anniina Kostilainen.
On epärealistista ajatella, että paine metsien käytölle tulisi jatkossa vähenemään, arvioi Anniina Kostilainen. Kuva: Hanne Manelius

Lue lisää