Asiakkaan äidinkieli otettava huomioon terveyspalveluissa

Erityisesti muistiongelmaisten ja mielenterveyspotilaiden kohdalla on huolehdittava siitä, että asiakas saa palvelua omalla kielellään.