Energiapuun pitää olla jatkossakin uusiutuvaa

Johtaako päätös energiapuun siirtymiseen päästökaupan piiriin? Tällöin sille käy kuten turpeelle.