Mielipiteet

Usko yritykseesi – ja sen arvoon

Olin hiljattain puhumassa yksin­yrittäjien tilaisuudessa, jossa pohdittiin työllistämisen haasteita, erityisesti sen kuuluisan työllistämiskynnyksen ylittämistä. Yllättäen tilaisuuden pääteemaksi muodostuikin se, mitä yrittäjä tekee kun hän itse luopuu yritystoiminnastaan.

Hyvä teema, jota pitääkin käsitellä riittävän varhain. Omistajanvaihdos tulee nimittäin eteen kaikille yrittäjille varmasti ennemmin tai myöhemmin.

Joku tilaisuudessa väitti, että yksinyrittäjän yrityksessä ei ole koskaan myytävää. Olen eri mieltä.

On selvää, että kaikissa yrityksissä on myytävää, ovat ne isoja tai pieniä. Myös yksin­yrittäjän asiakkaat, verkostot, kalusto tai markkina-alue on monesti myytävissä siten, että se yksi työpaikka ja palvelu säilyvät.

Onnistuneilla omistajanvaihdoksilla on suuri merkitys alueellisen elinvoiman varmistajana, ja niillä on suuri merkitys myös yrittäjille itselleen taloudellisesti ja henkisesti. Tutkitusti omistajanvaihdok­sessa onnistuminen tuo yrittäjälle onnentunteen.

Suomen Yrittäjien asialistalla omistajanvaihdosten edistäminen on ollut pitkään. Asiaa on edistetty esimerkiksi hankkeilla, joissa yrittäjiä on kannustettu aloittamaan omistajanvaihdosten valmistelu ajoissa, johtamaan ja kehittämään yrityksiä siten, että ne olisivat kaiken aikaa myynti­kunnossa ja kannustettu hyödyntämään omistajan­vaihdosten asiantuntijoita.

Alkuvuonna 2020 tehty Yrittäjägallup paljastaa mielenkiintoisia eroja yksinyrittäjien ja työnantajayritysten välillä omistajanvaihdoksiin liittyen.

Yksinyrittäjistä vain seitsemän prosenttia kertoo omistajanvaihdoksen olevan ajankohtainen juuri nyt, kun työllistävistä yrittäjistä näin kertoo lähes kolminkertainen määrä, noin 20 prosenttia.

Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että yksin­yrittäjistä yli puolet uskoo lopettavansa yrityksensä, kun he yritystoiminnastaan luopuvat. Todellisuus lienee vielä tätä karumpi.

Vuosituhannen alussa tilanne pienten työnantajayritysten osalta oli se, että omistajanvaihdoksen vaihtoehtoina nähtiin vain sukupolvenvaihdos tai yrityksen lopettaminen. Myyntiä ulkopuoliselle ostajalle ei nähty mahdollisuutena.

Yksinyrittäjät näyttäisivät ajattelevan nyt samoin kuin työnantajayrittäjät aikaisemmin, myyntimahdollisuuksia ei nähdä vaihtoehtona.

Tilanne työnantajayritysten osalta on muuttunut. Tutkimusten mukaan (Omistajan­vaihdosbarometri 2018) yrityksen myynti perheen ulkopuoliselle ostajalle on suosituin omistajanvaihdos­tapa. Yksinyrittäjien omistajanvaihdoksiin havahduttamisessa on yhä tehtävää.

Valtaosa yksinyrittäjistä on sitä mieltä, että omistajanvaihdos ei ole heitä koskettava asia millään tavalla. He ovat oikeassa, jos omistajanvaihdoksiin valmistautuminen on jätetty tekemättä eikä ensimmäistä askelta koskaan oteta.

Kaikki yritykset ovat asiakkaitaan varten. Ne tyydyttävät asiakkaiden tarpeita ja ratkaisevat asiakkaiden ongelmia. Yksinyrittäjällä asiakastyössä on persoona voimakkaasti läsnä.

Kaikissa yrityksissä on mahdollista eriyttää yrittäjän osaaminen ja yrityksen osaaminen. Eriytetty yrityksen osaaminen on mahdollista siirtää eli myydä. Asiakastarpeethan eivät muutu eivätkä poistu siksi, että ratkaisuja tarjoava yrittäjä vaihtuu, jos yritys joka ratkaisujen takana on, kykenee ratkaisut toimittamaan.

Omistajanvaihdostilanteessa yksinyrittäjän tulee totuttaa asiakkaat uuteen yrittäjään. Asiakkuudet on vaihdettava saattaen. Uskon, että tämä olisi mahdollista usean yksin­yrittäjän tapauksessa.

Kaikkien yrittäjien, myös yksin­yrittäjien tulisi valmistautua omistajanvaihdokseen: kasvattaa yrityksen arvoa tavoitteellisesti ja ryhtyä omistajanvaihdostoimiin, kun aika on oikea.

Samalla myös yhteiskunnan tulisi tunnistaa ilmiö entistä vahvemmin ja panostaa omistajanvaihdoksiin. Keinoina ovat voivat olla omistajanvaihdospalveluiden rahoittaminen ja verotukselliset kannusteet.

Tämä on tärkeää siksikin, että omistajanvaihdosbarometrin mukaan kauppoja tapahtuu nyt liian vähän ja menetämme henkistä ja aineellista pääomaa, pahimmillaan työpaikkoja.

Yrittäjien omien odotusten mukaan yritysmyyntejä ulkopuolisille ja sukupolvenvaihdoksia tulisi tapahtua noin 5 000 vuosittain. Eri arvioiden mukaan niitä tapahtuu kuitenkin vuosittain noin 2 000–3 000.

Kaikista tärkeintä jokaiselle yrittäjälle kuitenkin on: pidä yrityksestäsi ja sen arvosta huolta.

Anssi Kujala

varatoimitusjohtaja

Suomen Yrittäjät

Joku väitti, että yksinyrittäjän yrityksessä ei ole koskaan myytävää. Olen eri mieltä.
Asiakas­tarpeethan eivät muutu eivätkä poistu siksi, että ratkaisuja tarjoava yrittäjä vaihtuu.

Lue lisää