Mielipiteet

Metsät kannattaa laittaa nyt kuntoon

Koronaviruksen negatiiviset vaikutukset terveyteen ja talou­teen tulivat ennakkoarvioita voimakkaampina. Yritykset eivät ole immuuneja viruksen vaikutuksille, mutta toiset toimialat sietävät sitä paremmin.

Pellervon taloustutkimuksen (PTT) tuoreen metsä­ennusteen mukaan metsä­toimiala kärsii todennäköisesti muita aloja vähemmän, mutta yritysten välillä saattaa olla isojakin eroja. Metsien hoitaminen on mahdollista ja useilla metsäteollisuuden tuotteilla on kysyntää myös koronasta huolimatta.

Koronaepidemian rantautuessa hygieniapapereiden kysyntä lisääntyi jyrkästi. Sama ilmiö nähtiin globaalisti. Pehmopapereiden tuotanto Suomessa kattaa vain pienen siivun metsäteollisuudesta, mutta globaalisti Suomesta lähtee paljon sellua maailmalle, jota käytetään pehmopapereidenkin tuotantoon.

Sellusta jalostetaan Suomessa etenkin paperia ja kartonkia. Koronatilanne on vaikuttanut joidenkin paperituotteiden menekkiin negatiivisesti, mutta kartongin käyttö voi jopa lisääntyä. Tämä johtuu siitä, että globaalisti karanteenissa olevia ihmisiä on useampi miljardi tällä hetkellä. Eristyksissä syntyy kysyntää enemmän yksilöpakatuille tuotteille, ovat ne sitten lähikaupasta haettuja tai netistä tilattuja. Kartonki on tärkeimpiä pakkausmateriaaleja.

Metsäteollisuuskaan ei ole kuitenkaan immuuni koronan vaikutuksille. Alan suhdanne kääntyi heikommaksi noin vuosi sitten eli kauan ennen koronaviruksen ilmaantumista. Tällöin lopputuotteiden hinnat lähtivät laskuun. Hinnanlasku on jatkunut lähes kaikissa tuoteryhmissä, vaikkakin hieman loiventunut.

Pahin kärsijä on ollut mekaaninen metsäteollisuus. Puutuotteiden hinnat ovat laskeneet roimasti kaikilla päämarkkina-alueilla. Hinnan­laskua kärjisti osaltaan Keski-­Euroopan hyönteis- ja myrsky­tuhot. Näitä tuhoalueita on edelleen paljon, mutta tällä hetkellä markkinat eivät vedä samaan tapaan edes alhaisella hinnalla.

Suomessa toimivista sahoista osa on ilmoittanut mahdollisesti rajoittavansa tuotantoa, mutta osa toimii normaalilla tuotannon tasolla.

Normaaliin tuotantoon kykenevissä sahoissa painottuvat eri markkina-alueiden osuudet tuotemyynnissä. Muutamien Euroopan maiden satamien vastaanottoa on jo rajoitettu ja kysyntä hiipuu. Sen sijaan Aasian maat alkavat jo hieman toipua pahimmasta vaiheesta.

Kotimarkkinoilta on kantautunut positiivisia viestejä puurakennushankkeiden, kuten julkisten kouluinvestointien, osalta. On tärkeä ylläpitää vahvempia kotimarkkinoita tässä haastavassa markkinatilanteessa, mutta samalla muistaa, että Suomen sahateollisuus elää viennistä. Uskoa tulevaisuuteen lisää uusi sahainvestointipäätös Raumalle.

Puumarkkinat ovat eläneet myös matalasuhdannetta, joka kärjistyi alkuvuoden heikkoon puukauppaan sekä hakkuu­tasoihin ja tuotannon alasajoon lakkojen seurauksena.

Puukauppa on kuitenkin kääntänyt viimeisten viikkojen aikana suuntaa. Viikko viikolta on ilmoitettu suuremmasta osto­määrästä ja hinta­tasostakin. Viime viikoilla on yllätyksenä taottu kovempia puunostoja kuin ikinä vastaavilla viikoilla. Tämä johtunee useasta tekijästä.

Heikomman puukauppa­jakson jälkeen pystyvarastot olivat jo pienentyneet huomattavasti. Heikkojen korjuu­kelien ja kevään kelirikkokauden lähestyessä onkin tarvetta etenkin arvokkaammille kelirikkoleimikoille. Myös kesäkorjuukohteita tarvitaan enenevässä määrin. Puukaupassa on puutavaralajien, alueiden ja yhtiöiden välillä eroja, mutta kokonaisuus tuntuu vielä vetävän kohtuullisesti.

Kun metsät eivät ole kiinni, niin tekemistä riittää. Metsänhoitoyhdistykset ovat lähteneet entistä aktiivisempaan palveluiden myyntiin metsänomistajille, ettei tekeminen ainakaan koronan takia kärsisi.

Etelä-Suomen lumeton talvi mahdollistaakin monien metsänhoitotöiden aloittamisen aiempaa aiemmin. Puukaupassa etenkin kesäkohteiden harvennusleimikoille on kysyntää. Myös energiapuukohteille on kysyntää ja vastaavasti rästikohteita on monilla metsänomistajilla jäänyt toteuttamatta.

Puukaupan kilpailuttaminen on tärkeää kaikissa markkinatilanteissa. Digitaalisten välineiden käyttö on myös lisääntynyt puukaupan toteuttamisessa ja näitä uusia välineitä, kuten Kuutio-palvelua kannattaa yhdistysten hyödyntää.

Nyt kannattaakin hoitaa metsät kuntoon.

Kalle Karttunen

tutkimuspäällikkö

metsälinja

MTK ry

Puukaupassa etenkin kesäkohteiden harvennus- leimikoille on kysyntää.

Lue lisää

Hallituksen hiljaiselo hämmästyttää

"Kärkipäässä mänty- ja koivukuitu" – Metsä Group valmistautuu syksyyn ostamalla kesäkorjuukelpoisia harvennusleimikoita

EU vienyt jo vallan metsissämme

Puukauppa käy liki huippuvuoden 2018 vauhtia