Mielipiteet

Antenniverkko takaa palvelut kaikille suomalaisille

Maaseudun Tulevaisuus julkaisi 28.9.2020 uutisen, jossa käsiteltiin Yleisradion kirjettä liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakalle. Kirjeessä kiirehdittiin viestintäpoliittisia ja lainsäädännöllisiä toimia, jotta Yleisradiolla olisi mahdollisuus siirtää televisiojakelu tulevaisuudessa yksinomaan laajakaistaverkkoihin.

Toteutuessaan Yleisradion ehdotuksilla olisi merkittävä vaikutus siihen, miten suomalaiset voivat käyttää tv-palveluita tulevaisuudessa.

Antenniverkko elää ja voi hyvin – ja sen sisältö on monipuolisempi kuin koskaan. Monet kuitenkin ovat sitä mieltä, että antenniverkko olisi vanhentunut tai taantunut.

Tämä ei ole totta, antenniverkossa on tarjolla enemmän tv-kanavia kuin koskaan aiemmin. Jakelussa on suuri määrä suosituimpia maksu-tv- kanavia ja saatavilla on viimei­simmät vuorovaikutteisen television palvelut. Palvelut, jotka vielä useimmista kaapeliverkoista puuttuvat.

Antenni-tv:tä myös kehitetään jatkuvasti, koska muun muassa ajasta riippumattomat tv-palvelut ovat kuluttajille tärkeitä. Siksi suurin osa netti- tv-palveluista tarjotaan käyttä­jille jo nyt antenniverkossa hybridipalveluina, ja niitä voi käyttää suoraan tv-kanavilta.

Lisäksi kehitystä tehdään esimerkiksi 5G-jakelun ja 4K/UHD-kuvanlaadun osalta. Siksi nykyinen antenni-tv ei toimi määritelmänä tulevaisuuden antenni-tv:lle. Lineaarinen televisio, tv-sisällön massajakelu ja tarve jaella kaupallisen tv:n ohjelmat operaattoririippumattomasti sen sijaan jatkuvat.

Vain antenniverkko takaa maksuttomat ja monipuoliset tv-palvelut kaikille suomalaisille. Suomalaisten kuluttajien ja mediayhtiöiden näkökulmasta on tärkeää, että tv:n jakelussa ja vastaanotossa on vaihtoehtoja.

Tällä hetkellä antenni-tv erottautuu muista verkoista: sen saatavuus on maantieteellisesti erittäin laaja ja se on vastaan­ottajalleen maksuton palvelu.

Tällaisen vaihtoehdon poistuminen puhtaan laajakaistajakelun myötä muuttaisi kuluttajien tilannetta kotimaisen tv:n vastaanotossa. Se myös vaikeuttaisi kaupallisen median asemaa, koska kaikki tv:n vastaanottajat olisivatkin käytännössä jonkin tele­operaattorin asiakkaita. Lisäksi antenni-tv-verkolla on merkit­tävä rooli luotettavuutensa vuoksi kriisiajan viestimenä sekä huoltovarmuuden turvaajana.

Televisiokanavat ovat ainutlaatuinen kilpailuetu suomalaisille mediayhtiöille. Suomalaiset käyttävät keskimäärin kolme tuntia päivässä tv-kanavien parissa, ja ne tavoittavat 85 prosenttia suomalaisista joka viikko. Tästä hyötyvät kotimaisten netti-tv-palveluiden kehittäjät, joille tv-kanavat tarjoavat erinomaisen tavan nostaa netti-tv:n palveluiden käyttöä ja tunnettuutta.

Esimerkiksi Netflix joutuu käyttämään huikeita summia markkinointiin päästäkseen lähellekään Yle Areenan käyttö­määriä. On siis suomalaisen tv- toiminnan etu, mitä enemmän ja parempia sisältöpalveluita tulevaisuudessa pystytään tarjoamaan osana tv-kanaville rakennettua kokonaispalvelua.

Aikatauluun sidotun eli lineaarisen television ytimessä ovat suorat lähetykset ja suuret tapahtumat. Niiden tavoitteena on kerätä tv:n ääreen suuria yleisöjä. Nämä ovat juuri niitä ohjelmia, joiden tv-jakelusta laajakaistaverkoissa Yleis­radiokin on huolissaan.

Juuri tähän massajakelun niin sanotut broadcasting- verkot on suunniteltu – ja ne ovat sitä myös tulevaisuudessa.

Onkin paradoksaalista, että antenni-tv:n käytössä olevat loputkin UHF-taajuudet tulisi joidenkin mielestä siirtää langattoman laajakaistan käyttöön: Tällä halutaan mahdollistaa tv:n massajakelu laajakaista­verkoissa, vaikka tämä hoidetaan jo tänä päivänä huomattavasti varmemmin ja edullisemmin sekä huoltovarmuus huomioiden antenni-tv:llä.

Yleisradion ehdotuksesta on tärkeää keskustella. Antenni-tv on kuitenkin tärkeä osa suomalaisten arkea, ja sen alasajolla olisi merkittävä vaikutus tv-palveluiden maanlaajuiseen tarjontaan. Siksi tulevaisuuden taajuusratkaisuja tehtäessä on tärkeä turvata antenni-tv:lle riittävät taajuusresurssit, jotta sen sisältötarjonta, yhä parantuva kuvanlaatu ja kehittyvät palvelut voidaan turvata myös jatkossa.

Suomessa on erinomaiset langattomat laajakaistaverkot ja myös niitä on tärkeää kehittää. Tämä voi kuitenkin tapahtua ilman, että antenni­jakelu ja sen edelleen kehittäminen siitä kärsii.

Teppo Ahonen

johtaja, videojakelupalvelut

Digita Oy

Televisiokanavat ovat ainut- laatuinen kilpailuetu suomalaisille mediayhtiöille.

Lue lisää

Operaattorit Telia ja DNA selvinneet koronakriisistä vähin vaurioin – Telia kertoi aloittavansa strategisen 5g-yhteistyön Nokian kanssa

Monopoli edellyttää tiukkaa valvontaa

Yle myöntää yksipuolisen uutisoinnin EU:n maatalousuudistuksesta – Copa-Cogecan Pesonen kertoo Ylen pahoitelleen hänelle tapausta

Ylen gallup: SDP jatkaa suosituimpana puolueena, puheenjohtajan vaihto ei nostanut keskustaa