Löydä ehdokkaasi: MT:n vaalikoneessa koko maan kuntavaaliehdokkaat
Mielipiteet

Lampurit haluavat lainsäädännön joustot käyttöön

Kaikkia yleisesti ja yhtäläisesti koskevien sääntöjen laatiminen on haastava tehtävä. Johonkin rajaan se voi olla helpostikin mahdollista, mikäli sääntelyn kohteena olevilla on mahdollisuudet täyttää sääntelyn vaatimukset. Sääntelyn tiukentuessa ja vaatimuksien kasvaessa erot sääntelyn kohteena olevien kyvyssä mukautua sääntelyyn tulevat näkyviin.

Ongelma voi ratketa sillä, että sääntelyn kohteena oleva turvautuu ulkoiseen apuun, jos oma osaaminen ja voimavarat eivät riitä kaiken hallitsemiseen. Ulkoinen apu voi koskea monenlaisia asioita kuten esimerkiksi asiakirjojen laatimista, tuotantoa, jakelua, suunnittelua ja hallintoa.

Ulkoiseen apuun turvautuminen maksaa yleensä aina jotakin, ja mikäli taloudellisten mahdollisuuksien rajat tulevat vastaan, se saattaa uhata itse toimintaa. Silloin voidaan joko miettiä toiminnan tehostamista, laajentamista, yhdistymistä tai toiminnan lopettamista.

Pohjoisen lampurit ovat keksineet haastaa sääntöjen laatijat. Lainsäädännöstä on ryhdytty etsimään pienen lammaskatraan kattavaa joustoa. Lampurit ovat vedonneet maa- ja metsätalousministeriöön, jotta ministeriö selvittäisi joustojen mahdollisuuden. Ministeriön vastaus on ollut aika selkeä – Euroopan unionin sääntely estää haaveet joustoista.

Hankkeen takana oleva lampureiden perusongelma on helposti hahmotettavissa. Lähimmät hygienia-asetuksen mukaiset hyväksytyt laitosteurastamot voivat olla satojen kilometrien ajomatkan päässä. Teurastamot eivät välttämättä ole halukkaita ostamaan ja hakemaan pieniä lammaseriä. Jos hakevatkin, hinta ei välttämättä aina tyydytä alkutuottajaa.

Osa tuottajista on lähtenyt ratkaisemaan ongelmaa hakemalla parempaa katetta myymällä tuotteensa suoramyyntinä kuluttajille niin sanottuna lähiruokana. Lähiruoka- ja suoramyyntiajattelu pitää sisällään moninaisia näkökulmia, jotka poikkeavan perinteisestä teollisesta tuotannosta ja jakelusta.

Yksi lähiruoka- ja suoramyyntiajattelussa usein esille nouseva ajatus on halu antaa alkutuottajalle mahdollisuus kohtuulliseen korvaukseen alkutuotantoon laittamastaan panoksesta. Aina tämä ei merkitse kuluttajalle edes korkeampaa hintaa. Lisäkatekaan ei välttämättä aina riitä kompensoimaan sääntelystä aiheutuvia rajoituksia.

Lampaan suoramyynti lähiruokana edellyttää edelleen, että eläimiä kuljetetaan satoja kilometrejä hyväksytyn laitosteurastamon ja tilan välillä. Kyse on suoraan hygienia-asetuksesta johdettavissa olevasta vaatimuksesta. Suoramyynnissä on lisäkatteesta huolimatta satojen kilometrien mutka, joka lisää kustannuksia ja heikentää kannattavuutta.

Pohjoisen lampurit ovat perehtyneet Euroopan unionin hygienia-asetukseen. Hygienia-asetuksessa on soveltamisalarajauksia, joidenka mukaan asetusta ei sovelleta kaikkeen elintarvikkeisiin liittyvään toimintaan.

Soveltamisalarajauksien avulla muun muassa lampaanlihan tuotanto yksityiseen kotikäyttöön ei kuulu hygienia-asetuksen piiriin. Kyseistä soveltamisalarajausta on venytetty ja lampaanlihaa on saattanut olla tarjolla suoramyyntinä myös sukulaisille ja tuttaville.

Tuotanto yksityiseen kotikäyttöön on soveltamisalarajauksena varsin ahdas eikä mahdollista varsinaista suoramyyntiä lähiruoka-ajattelun mukaisesti.

Hygienia-asetuksessa on mahdollistettu kansalliset poikkeukset turvaamaan perinteisten menetelmien käytön jatkuminen elintarvikkeiden tuotanto-, jalostus- tai jakeluvaiheissa. Lisäksi poikkeuksia on mahdollista ottaa käyttöön vastaamaan sellaisten elintarvikealan yritysten tarpeisiin, jotka sijaitsevat erityisten maantieteellisten haittojen alaisilla alueilla.

Viimeksi mainittu poikkeamismahdollisuus on herättänyt pohjoisen lampureissa toiveen pienen lammaskatraan kattavasta joustosta, joka oikaisisi suoramyynnin mutkat ja mahdollistaisi oikeat lähiruokamarkkinat. Toiveelle on perusteita.

Kreikan Joonianmeren tai Egeanmeren saaria koskien Kreikka antoi 17.2.2014 presidentin asetuksen, jolla maantieteellisiin haittoihin perustuen sallittiin poikkeukset hygienia-asetuksesta. Sain Kreikan maa- ja metsätalousministeriöstä tiedon, että kyseinen poikkeus on suuresti auttanut kyseisten saarten lampaankasvattajia.

Voisiko vastaava poikkeus Suomessa auttaa pohjoisen lampureita?

Jarmo Kiuru

oikeusinformatiikan lehtori

Lapin yliopisto

Pohjoisen lampurit ovat perehtyneet Euroopan unionin hygienia-­asetukseen.

Lue lisää

Elintarvikeoikeus tarvitsee lisää tutkimusta

Lähiteurastus kiinnostaa tuottajia – ei bulkkilihaa, vaan "revontulinautaa"

Osa kunnista ei käytä lähiruokaa lainkaan

"Jo joka kymmenes tuottaja tekee suoramyyntiä tilalta"