Mielipiteet

Suomen metsien hoito ja käyttö pysyttävä omissa käsissä

Euroopan unionissa, komissiossa suunnitellaan metsien käyttön rajoittamista euroalueen eri maissa, myös Suomessa. Suunnitelmissa on muun muassa suojella metsäpinta-alasta 30 prosenttia, 10 prosenttia tiukasti. Tämän Suomi on jo täyttänyt ja 20 prosenttia väljemmällä vaatimuksella.

Huolestuneita esityksestä ollaan myös Ruotsissa. Molemmissa maissa on merkittävä metsäteollisuus ja metsiä hoidettu suunnitelmallisesti ainakin vuosisadan ajan. Metsän käyttöä rajoittavissa kannanotoissa tulee selvästi esille, että on epätietoisuutta siitä, mitä seurauksia komission esityksen hyväksymisellä tulisi olemaan.

Jos esitykset hyväksytään, niin muutaman vuosikymmenen kuluessa hiilinielu Suomen metsissä pienenee, eikä monimuotoisuuskaan toteudu.

Mistä johtuu Euroopan Unionin voimakas kiinnostus Suomen metsiä kohtaan? Suomen metsiä on hoidettu yksityismetsälakien ja säännösten mukaisesti ja saatu oikein suoritetuilla toimenpiteillä hyvät, kasvavat metsät ja suuret hiilinielut. Niin suuret, että ne kiinnostavat myös komissiota.

Metsien käytön seurantaa ja ohjeistusta löytyy aina vuodelta 1647, jolloin tehtiin laki hillitsemään metsien väärälaista käyttöä. Vuosina 1919–1922 Suomessa aloitettiin metsien inventointi, ja vuonna 1928 hyväksytty metsälaki kielsi metsien hävittämisen. Samassa laissa velvoitettiin metsien uudistus. Metsälakiin on tehty muutoksia useita kertoja, viimeksi 2014.

Suomessa on käytössä kaksi metsäsertifiointijärjestelmää PEFC ja FSC, jotka osoittavat kuluttajalle, että metsiä hoidetaan ja käytetään kestävästi. Suomen metsistä 90 prosenttia on PEFC-sertifioituja ja 10 prosenttia FSC-sertifioituja. Lisäksi Suomi on huolehtinut venäjältä tuotujen puuerien sertifioinnista.

Miten Suomen metsiä on hoidettu? Metsät on esimerkiksi uudistettu silloin, kun on todettu, että metsän kasvu on päättynyt. Metsän ikä on ollut 70–100 vuotta tai kun puusto on ollut vajaatuottoinen.

Avohakkuun jälkeen uuden metsän aikaansaamiseksi on lain velvoittamana viimeistään kahden vuoden kuluessa tehty istutus tai kylvö. Siemenpuiden kautta uuden metsän saaminen on myös hyväksytty. Istutuksen, kylvön ja siemenpuiden kautta uuden puuston aikaansaaminen on tarkastuksin varmistettu.

Taimikon hoito on toteutettu taimikon ollessa 0,8–1,2 metrin mittainen, ja taimikon kasvaessa nuoreksi metsäksi suoritetaan nuoren metsän harvennus. Seuraava vaihe on toinen harvennus. Harvennuksia voidaan tehdä useita, ajatuksena aina, että metsän latvusto on hyvässä kunnossa.

Voidaan tehdä vielä väljennys, jonka avulla saadaan latvusto pysymään elinvoimaisena.

Kaikilla näillä hoito- ja hakkuutoimenpiteillä on varmistettu, että latvusto on elinvoimainen, kasvu voimakas ja hiilinielu mahdollisimman suuri.

Metsien hyvä hoito ja oikea riittävä käyttö varmistavat suuret hiilinielut, ja tämän toivoisi myös komission ja Suomen hallituksen jäsenten ymmärtävän ennen kuin ne tekevät päätöksiä metsien käytön rajoittamisesta.

Jos metsien käyttöä rajoitetaan, mielenkiinto metsien hoitoon vähenee, metsätalouteen tuleen sekavuutta ja hallittavuus heikkenee. Siitä seuraa teollisuuden puunsaannin epävarmuus, metsäteollisuuden investointien väheneminen ja työllisyyden heikkeneminen.

Mitä tapahtuu hoitamattomassa metsässä? Hoitamaton taimikko alkaa kärsiä muutamassa vuodessa niin, ettei siitä kasva uutta hyvää ja tuottavaa metsää. Ikääntyneissä metsissä on nähtävissä selvästi – puulajista riippuen – oksiston pienenemistä vuosien kuluessa, ja hiilinielu pienenee samaa tahtia.

Pitää nähdä, että on kysymys elävästä puustosta. Jos sitä ei hoideta, niin vanhetessaan puusto näivettyy ja samaa tahtia myös hiilinielu pienenee.

Suomen metsissä on hyvän hoidon ja järkevän käytön kautta saatu suuret hiilinielut. Kun annetaan käytön ja hoidon pysyä suomalaisten metsäasiantuntijoiden käsissä, voidaan luottaa hyvään kehitykseen hiilinielujen ja metsien monimuotoisuuden kehityksessä.

Suomen metsissä on paljon hoitoa vaativia kohteita taimikoissa, nuorissa ja varttuneimmissa metsissä. Voi vain arvailla, kuinka suuret mahdollisuudet Suomen metsissä on hiilinielun kasvattamiseen, jos kaikki hoito toteutetaan ajallaan ja metsien järkevää käyttöä ei rajoiteta.

Hyvin hoidetut metsät varmistavat suuret hiilinielut ja metsien monimuotoisuuden.

Mauno Isohanni

metsätalousinsinööri

piiripäällikkö, eläkeläinen

Vanhetessaan puusto näivettyy ja samaa tahtia myös hiilinielu pienenee.

Lue lisää

Metsien suojelu on tehtävä kunnolla

Reilu muutos jokaisen EU-maan omalla vastuulla

Katso video: Millaisen laitteen kokenut ilomantsilainen konemies kehitti suometsien maanmuokkaukseen ja uudistamiseen?

Yliö: Metsänomistajat joutuvat puukaupassa eriarvoiseen asemaan – yksityismetsiin merkityt "korkean suojeluarvon alueet" ovat riski omaisuuden arvolle