Mielipiteet

Metsät ovat Suomen ja Ruotsin yhteinen intressi

Mielipiteet 27.10.2017

Tavoitteenamme on estää EU:ta rajoittamasta metsiämme koskevaa itsemääräämis­oikeuttamme.

Elämme runsasmetsäisessä maailman osassa, mikä tarjoaa luontaiset edellytykset hyvälle ja kestävälle metsäntuotannolle.

Metsä on alun alkujaan ollut osa suomalaista ja ruotsalaista mielenmaisemaa. Se on muotoillut niin maitamme kuin myös kulttuurejamme ja yhteisöjämme. Se toimii työn, kestävän kehityksen, rakentamisen, virkistyskäytön ja biologisen monimuotoisuuden voimavarana. Metsän raaka-aineen käyttötarkoitus kehittyy uuden tiedon ja innovaatioiden myötä.

Ruotsi on antanut Suomelle lahjan satavuotisjuhlan kunniaksi. Lahjan, jossa metsä on keskipisteessä: ruotsalais-­suomalaisen metsäntutkimushankkeen, johon kuuluu 12 kahden vuoden pituista post doc -tutkijan virkaa. Tutkimusteemoja ovat kestävä metsänhoito uusine tuotteineen ja prosesseineen.

Maitamme yhdistää uuden tiedon, teknologisen kehittämisen ja innovaatioiden etsintä. Kestävä metsätalous on alati ajankohtainen aihe, josta EU:ssakin on hiljattain käyty tiivistä keskustelua. Työskentelemme rinta rinnan edistyksellisen ilmastopolitiikan puolesta tavoitteenamme estää EU:ta rajoittamasta metsiämme koskevaa kansallista itsemääräämisoikeuttamme.

Kumpikin maa on panostanut pitkäjänteisesti oman kansallisen metsäpolitiikan kehittämiseen. Suomella on jo kansallinen metsäohjelma ja Ruotsissakin valmistellaan parhaillaan kaikkien aikojen ensimmäistä kansallista metsäohjelmaa laaja-alaisessa yhteistyössä eri metsätahojen kanssa.

Metsä tuo koko maahan työpaikkoja sekä kestävää kehitystä ja sillä on tärkeä rooli kasvavan biotalouden kehittämisessä.

Metsämme ovat avain­asemassa, kun siirrymme kierto­talouteen, biotalouteen ja fossiilittomaan yhteis­kuntaan. Ajan mittaan olemme siirtyneet yhä vastuullisempaan metsätalouteen ja metsä on nostanut maamme köyhyydestä.

Kasvavassa biotaloudessa meidän on varmistettava kestävä puuraaka-aineen käyttö, mikä myös takaa biologisen monimuotoisuuden ja sosiaaliset arvot. Asettamalla tavoitteita ja laatimalla toiminta­suunnitelmia kansallisten biopohjaisten vaihtoehtojen tarjonnan lisäämiseksi, voimme vastata kasvavaan fossiilittomien tuotteiden globaaliin kysyntään.

Ruotsin vuoden 2018 talousarvion mukaisesti hallitus investoi Ruotsin metsien uuteen laserkeilaukseen, että metsiä koskeva perustieto päivittyy ja kehittyy. Tämä parantaa kykyämme harjoittaa järkevää metsätaloutta ja mahdollisuuksiamme huomioida ympäristö­näkökohdat paremmin ja laadukkaammin.

Kaikista Suomen yksityisistä metsistä tuotetaan päivitetyt metsätiedot vuoteen 2020 mennessä. Uusi kansallinen laser­keilausohjelma on suunnitteilla. Samalla metsätiedon laatua ja saatavuutta sekä sähköisiä palveluja kehitetään hallituksen kärkihankkeessa valtion rahoituksen avulla.

Ruotsin hallitus panostaa edellisen hallituksen asettaman välitavoitteen saavuttamiseen eli 150 000 lisähehtaarin sisällyttämiseen muodollisesti suojellun metsän piiriin vuoteen 2020 mennessä. Tällä hetkellä tavoitteesta uupuu 90 000 hehtaaria.

On kuitenkin tärkeää, että maanomistajat eivät joudu ahtaalle. Siksi Ruotsin hallitus on lisärahoituksena varannut 250 miljoonaa kruunua vuodessa kymmeneksi vuodeksi eteenpäin myöntääkseen korvauksia maanomistajille, joiden maatiloilla on runsaasti avainbiotooppeja.

Suomessa eri maanomistaja­ryhmät voivat virallisen Metso-­suojeluohjelman lisäksi vapaaehtoisesti luovuttaa metsää suojeltavaksi Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjassa.

Samalla kun suojelua ja ympäristönäkökohtien huomiointia lisätään, metsästä saatavan raaka-aineen tuotannon lisääminen on tärkeää siirtyessämme biopohjaiseen yhteiskuntaan, eritoten fossiilisista tuotteista luopumista silmällä pitäen.

Ruotsilla ja Suomella on samankaltaiset olosuhteet ja yhtäläiset mahdollisuudet siirtyä biopohjaiseen kansantalouteen. Metsä on vihreä kultamme ja kestävän ja ilmastoystävällisen biotalouden moottori.

Maitamme yhdistävät monet eri tekijät ja metsä on ehdottomasti vahvimpia yhteisiä intressejämme.

Jari Leppä

Suomen maa- ja metsätalousministeri

Sven-Erik Bucht

Ruotsin maaseutu­ministeri

Aiheeseen liittyvät artikkelit