Löydä ehdokkaasi: MT:n vaalikoneessa koko maan kuntavaaliehdokkaat
Mielipiteet

Kuutio sähköistää puukauppaa

Nyt on aika realisoida vuosikymmenten mittavat investoinnit metsiemme hoitoon.

Puukauppa sähköistyy näinä aikoina monella tavalla. Mittavat investoinnit puunkäytön kasvattamiseen aiheuttavat positiivista vipinää markkinoilla. On erinomaista, että kuitupuulle löytyy lisää käyttöä, kun metsämme puskevat sitä yhä kasvavia määriä.

Nyt on aika realisoida vuosikymmenten mittavat investoinnit metsiemme hoitoon.

Puukauppa ja metsätalous sähköistyvät myös teknisesti. Suomen Puukauppa Oy:n kehittämä Kuutio.fi on maailman ensimmäinen kaikille toimijoille, myös metsänomistajille täysin avoin digitaalinen puukauppa­ympäristö, joka on toiminut vuoden 2017 keväästä lähtien.

Sitä ennen metsänhoito­yhdistysten ja MTK:n kehittämä Puumarkkinat.fi toimi sähköisen puumarkkinan polunraivaajana. Lisäksi Metsäkeskuksen ylläpitämä Metsään.fi on palvellut metsänomistajia ja alan toimijoita ylläpitämällä ja tarjoamalla sähköisiä metsävaratietoja, jotka ovat niin Kuution kuin muidenkin palveluja kehittävien tahojen käytössä.

Myös rahoituslaitokset ovat aivan viime aikoina tuoneet markkinoille uusia digitaalisiin metsävaratietoihin perus­tuvia innovatiivisia palveluja. Kehitys on ollut nopeaa ja toivottavaa. Suomen metsät ovat maailman parhaiten hoidettuja, ja sen ohella kuljemme myös teknologian kehityksessä edellä muita.

Kansallisen metsä­strategian keskeisenä tavoitteena on metsäalan kilpailukyvyn paranta­minen. Digitalisointi on tehokkain tapa lisätä toimialan tuottavuutta ja suhteellista kilpailu­kykyä kilpailija­maihimme verrattuna.

Kuutio on erinomainen esimerkki alan yhteisestä ponnistuksesta koko toimialan hyödyksi – todellinen win–winratkaisu. Kuution osakkaiden yhteisenä tavoitteena on sähköisten metsävaratietojen hyödyntäminen tuottavuuden parantamiseksi. Mukana ovat lähes kaikki puunostajat ja suuri osa metsänhoito­yhdistyksistä.

Vähän kärjistäen voi sanoa, että puukauppaa on tehty näihin päiviin 1960-luvun menetelmin. Kuutio mahdollistaa puukauppaprosessien tehostamisen aivan uudella tavalla. Yhdessä ajantasaisen metsävara­tiedon kanssa puukauppaa voi tehdä jättämättä saappaan jälkiä metsään – tai ainakin niitä voidaan vähentää merkittävästi. Työn tuottavuus kasvaa huimasti, jos kaikki hyödyt osataan ottaa käyttöön.

Mitä muita hyötyjä Kuutio.fi tarjoaa?

Tavoitteena on työn tuottavuuden kasvun ohella saada uusia metsänomistajia tekemään puukauppaa ja hyödyntämään aktiivisesti metsävarojaan. Metsänomistajat ovat kaupungistuneet, ja erityisesti suuri osa uusista metsänomistajista on hyvin koulutettua ja tottunutta tekemään verkkokauppaa.

Kuutio.fi tarjoaa helpon tavan tehdä puukauppaa, vaikkapa espoolaisen insinöörin kotisohvalta.

Toisaalta Kuutio tarjoaa yhä kasvavalle ja aktiiviselle metsätalousyrittäjäkunnalle tehokkaan palvelukanavan ja työkalun puukauppojen toteuttamiseksi. Lisäksi Kuutio tarjoaa puun valtakirjakauppaan työkalun, jonka toimivuuteen kaikki toimijat voivat luottaa.

Erityisesti metsänhoito­yhdistysten kannalta katsottuna Kuutio toimii luottamusta lisäävänä työkaluna. Kaikki siis hyötyvät, ja sitä enemmän mitä kattavammin Kuutiota hyödynnetään.

Metsävaratietojen tehokas käyttö edellyttää tiedon luotettavuutta ja ajantasaisuutta. Metsään.fi on tietojärjestelmänä jo nykyisellään hyvä ja toimiva. Metsävaratietojen ajan­tasaisuuteen ja tarkkuuteen on nyt panostettava aikaisempaa enemmän. Metsänomistajan ja toimijoiden on voitava luottaa tietojen paikkansapitävyyteen ennen kuin hyötyjä saadaan.

Nyt on aika kohdentaa valtion metsähallinnon rahoitusta metsävaratietojen nykyistä selvästi nopeampaan päivityskiertoon. Lisäksi eri lähteistä kerättävää laserkeilaus­aineistoa ja muuta modernia kauko­kartoitustietoa on hyödynnettävä entistä paremmin.

Kuviotasolta on mahdollista päästä jopa puukohtaiseen tarkkuuteen. Se ei ole enää utopiaa, vaan nyt jo kokeilukäytössä.

Digitalisaatio luo vauhdilla uusia toimintatapoja ja ne kannattaa hyödyntää täysi­määräisesti.

Juha Ojala

Työtehoseuran

toimitusjohtaja

Suomen Puukauppa Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Lue lisää

Puukaupassa on nyt metsänomistajien kissanpäivät, mutta vauhti tasaantuu Luonnonvarakeskuksen ennusteen mukaan vuoden loppua kohti

Puukaupassa syntyi kaikkien aikojen viikkoennätys 2,4 miljoonaa kuutiometriä

Hirvieläinkannan säätelyjärjestelmä on uusittava

Puukaupan vauhti kiihtyy yhä – 1,6 miljoonaa kuutiometriä on nyt uusi tämän vuoden viikkoennätys