Mielipiteet

Yksityisteiden tiekunnat sähköistyvät

Kokousten pitäminen sähköisessä ympäristössä merkitsee vaatimuksia, joista ei aiemmin tarvinnut välittää.

Yksityistiet saivat uuden lain vuoden alussa. Otsikko saattaa johtaa ajatukset siihen suuntaan, että ilmapiiri osakkaiden keskuudessa sähköistyy uusien pykälien ja velvoitteiden takia. Ehkä niinkin, mutta sähköistymien tarkoittaa myös digitalisaation ulottumista yksityistiemaailmaan.

Laissa on kuin huomaamatta mainittu, että tieosakkaat voidaan kutsua kokoukseen myös jollakin tietoliikenneyhteydellä. Tarkoittaa sähköpostikutsua tai muuta sähköistä kutsuviestiä niille, jotka sen haluavat ottaa vastaan perinteisen kirjekutsun sijasta. Hyvä näin. Kutsuvaihtoehdoista päättää tiekunta.

Askeleen pidemmälle laki menee, kun se antaa madollisuuden liittyä tiekunnan kokoukseen sähköisessä toimintaympäristössä. Useimmiten se tarkoittaa Skypeä, puhelinkokousta tai jotakin muuta vastaavaa. Kukapa tietää, millaisia uusia yhteystapoja vielä keksitäänkään.

Kokousten pitäminen sähköisessä ympäristössä merkitsee vaatimuksia, joista ei aiemmin tarvinnut välittää. Kokousaineisto ja muut dokumentit pitää tietysti olla sähköisessä muodossa. Muutoin osallistujan on haastavaa perehtyä käsiteltävään asiaan ja seurata päätöksentekoa.

Sähköiseen aineistoon liittyy uutena elementtinä tietoturvallisuus. Kuinka torjutaan se, ettei osakkaiden tietoja karkaa bittiavaruuteen ja sieltä asiattomien käsiin?

Kokoukseen tulijan tulee voida jollakin tavalla tunnistautua saadakseen osallistumisoikeuden, joka on lähtökohtaisesti vain tieosakkaalla itsellään tai valtuuttamallaan henkilöllä. Voidaanko osanottaja tunnistaa luotettavasti pelkästään äänen perustella, jos kuvayhteyttä ei ole?

Myös sähköisessä toimintaympäristössä on tarkoitus, että tieosakkaat voivat samanaikaisesti osallistua päätöksentekoon, ilmaista kantansa sekä kuulla tai nähdä toistenkin mielipiteet. Tavanomainen sähköposti- tai muu viestiketju ei täyttäne näitä vaatimuksia, paitis ehkä yksittäisen asian käsittelyn osalta. Joskus voidaan joutua äänestämään ja sekin pitäisi olla mahdollista.

Onko yksinkertaisesti niin, että puheenjohtaja kokoaa yksiöiden mukaiset äänet omalle koneelleen ja laskee äänileikkurin jälkeen voittaneen mielipiteen? Varmaan joskus pöytäkirjaan tarkistus kuittaantuu sähköisellä allekirjoituksella.

Tietotekniikan kehitys on nopeaa. Edellä mainitut kysymykset ratkennevat hyvinkin sutjakkaasti ja tuomarit lopulta tulkitsevat, mikä on oikea menettely. On ilmeistä, että sähköisille kokouksille syntyy piankin uusia palvelualustoja, joiden avulla mahdolliset ongelmat voidaan poistaa.

Tietotekniikka ja digitalisaatio tuonevat tiekuntien elämään sellaisiakin sovelluksia, joista tässä vaiheessa on korkeintaan ajatus.

Ajatellaanpa ulkopuolisten käyttömaksujen perimistä. Nykyisin tienkäyttäjällä on hyvällä tahdollakin vaikeuksia löytää oikea tapa ja henkilö, jonka kanssa käyttömaksuasia voitaisiin hoitaa.

Voisiko kännykkäsovellus olla ratkaisu?

Palvelutuottaja tekee sovelluksen, jonka voi ladata kännykkäänsä tai auton tietokoneelle. Kun tienkäyttäjä tulee tien alkupäähän, hän maksaa tiekunnan ennalta määräämään maksun sovelluksen avulla. Mökki- tai metsätiellä toimenpide voisi esimerkiksi avata sähköisen puomin kulkijalle. Maksu kohdentuu palvelutuottajan kautta asianomaisen tiekunnan tilille, jos tiekunta on tehnyt sopimuksen asiasta.

Tekniikkahan ei ole este tuollaiseen mobiilimaksamiseen, sillä toimintatapa on samankaltainen kuin on joissakin joukkoliikenteen maksujen maksamisessa. Pienen lakitarkistuksen jälkeen mobiilisovellus voisi tulevaisuudessa olla käyttökelpoinen myös osakkaiden tiemaksujen perimiseen.

Uusi velvoite ilmoittaa yksityistien tietoja Digiroadiin, joka on kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä. Kantavuus- ja liikenteen rajoitus- ja kieltotietoja käyttävät navigaattorifirmat sekä palo- ja pelastusviranomaiset. Kannattaa nuo tiedot saattaa ajan tasalle, ettei tielle turhaan eksy ylisuuria tai muutoin asiattomia autoja.

Digitalisaatio on yksityisteille kaiken kaikkiaan mahdollistava asia.

Jaakko Rahja

erityisasiantuntija

Suomen Tieyhdistys

Lue lisää

Lippuautomaattien käyttö oli vähäistä

Korona vauhditti kaupan digitalisaatiota

Digimies on huono isäntä

Kysely: Uuteen yksityistielakiin ollaan pääosin tyytyväisiä, mutta päätösten muutoksenhaku kaihertaa: "Lainvastaisistakaan päätöksistä ei tohdita enää hakea muutosta kuluriskin vuoksi"