Mielipiteet

Äänestää rytkäyttäkää eduskunta- ja eurovaaleissa

Äänestysaktiivisuus on pudonnut eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa se on ollut koko ajan hyvin matala. Viime eduskuntavaaleissa vuonna 2015 äänestysprosentti oli koko valtakunnassa enää noin 70 prosenttia, ja euro­vaaleissa vuonna 2014 vain 40 prosenttia äänioikeutetuista kävi uurnilla.

Politiikka ei ilmeisesti kiinnosta tai ei uskota, että äänestämällä voi vaikuttaa. Toivottavasti ei kuitenkaan ole kyse siitä, että asiat ovat niin hyvin, että ei tarvitse äänestää eikä vaikuttaa.

Vaalitutkimukset kertovat, että eniten äänestävät ne, joilla asiat ovat taloudellisesti parhaiten. Pienituloisimman kymmenyksen äänestys­aktiivisuus jäi viime eduskuntavaaleissa peräti vain noin 50 prosenttiin, kun suurituloisimmilla äänestysaktiivisuus hipoi 90 prosenttia.

Suurituloisimpien aktiivisuus näkyy myös siinä, että parhaat äänestysprosentit ovat viime vaaleissa löytyneet Helsingin ja Uudenmaan vaalipiireistä.

Tämä kehitys on maaseudun kannalta vielä huolestuttavampaa kuin kaupunkien osalta. Perinteisesti kärkisijaa äänestys­aktiivisuudessa on pitänyt Vaasan vaalipiiri. Mutta niinpä vain on äänestysaktiivisuus tippunut sielläkin siitä huolimatta, että ruotsin­kielinen Pohjanmaa on edelleen yksittäisenä maakuntana Suomen aktiivisin äänestäjä.

Vähän pidemmän aika­välin tarkastelu osoittaa, että maaseudun vaalipiireissä äänestys­aktiivisuus on pudonnut enemmän kuin muualla. Synkintä aluetta tässä suhteessa on Savo-Karjala ja Kaakkois-­Suomi, joissa jäätiin viime vaaleissa noin 65 prosenttiin.

Perinteisesti maatalous­yrittäjät ovat äänestäneet aktiivisesti, ja toivottavasti tekevät niin edelleen. Kun toisaalta taloudellinen tilanne on heikko, niin sitä suuremmalla syyllä uurnilla pitäisi käydä.

Puolueen merkitys äänestyspäätökselle on edelleen iso ja jopa kasvanut. Jos vertaa puolueiden vaaliohjelmia, on niissä isoja eroja maaseudulle tärkeiden asioiden näkö­kulmasta. Metsien hakkuista on eriäviä näkemyksiä, samoin laajemminkin ilmastopolitiikkaan liittyen. Myös verotuksesta löytyy eroja.

Siitä huolimatta puolueiden sisältä löytyy melkoinen kirjo ja maaseutumyönteisiä ehdokkaita löytyy kaikista puolueista. On tärkeää äänestää näitä maaseutua ymmärtäviä ehdokkaita ja saada heitä läpi. Sillä tavalla on mahdollisuus vaikuttaa jo ennaltaehkäisevästi kaikkein pöljimpien ohjelmien ja ehdotusten eteenpäin viemiseen.

Eurovaaleissa koko Suomi on yhtä vaalipiiriä. Jos maaseutu pysyy passiivisena, tulevat ­europarlamentaarikot kau­pungeista ja vielä voitto­puolisesti pääkaupunki­seudulta. Nyt olisi melkoinen mahdollisuus maaseudun aktivoitua ja äänestää maaseutunäkökulmaa ymmärtäviä päättäjiä Brysseliin.

Europarlamentin rooli päätöksenteossa on vahvistunut ja siellä tehdään maaseudun kannalta merkittäviä päätöksiä, onpa kyse maatalouspolitiikan uudistamisesta tai ympäristö- ja ilmastopolitiikan suunnasta. Brysselissä tehdyillä päätöksillä on suora vaikutus siihen, miten maa- ja metsätaloutta täällä harjoitetaan ja vaikkapa siihen, miten metsäteollisuuteen investoidaan.

Soteen Brysselissä ei sen sijaan paljon sotkeuduta. Ei siis ole yhdentekevää, kuka meitä siellä edustaa.

Maaseudulla on paljon pelissä tulevissa vaaleissa. Sen takia myös MTK on avoimesti kertonut omat eduskuntavaali­tavoitteensa ja ollut aktiivisesti järjestämässä vaalipaneeleita ympäri Suomen. Keskeinen teema on ollut ympäristö- ja ilmastopolitiikka. Tarvitsemme päättäjiä, jotka arvostavat ilmasto-­ongelmien ratkaisijoita.

MTK kannustaa uurnilla käymiseen myös siksi, että maaseudun merkitys koko Suomen hyvinvoinnille ymmärrettäisiin kunnolla. Ilman toimivaa infraa ja maaseudun palveluita, koko Suomi kärsii.

Päättyneellä eduskuntavaalikaudella tehtiin merkittäviä verotusratkaisuja, joilla tuetaan maaseudun yrittäjyyttä, yrittäjävähennys näistä tärkeimpänä. Tarvitsemme päättäjiä, jotka ymmärtävät, mitä verotuksella voidaan tehdä ja myös mitä sillä kannattaa tehdä.

Äänestäkää siis itse. Huolehtikaa, että myös naapurinne äänestävät. Tarjotkaa mummoille ja paapoille vaalikyytejä. Täyttäkää vaaliuurnat. Hyviä syitä äänestää löytyy takuulla.

Perttu Pyykkönen edunvalvontajohtaja MTK
Aiheeseen liittyvät artikkelit

IPCC:ltä puuttuu perusymmärrys pelloista

Autoverotukseen on vaihtoehtoja

Kulutusta pitäisi vähentää