Viestintäilmasto on muutoksessa - Mielipidekirjoitus - Maaseudun Tulevaisuus
Tiesitkö? Voit lukea viikossa 3 artikkelia ilman tilausta - hanki rajaton lukuoikeus nyt 9,90€/kk
Mielipiteet

Viestintäilmasto on muutoksessa

Ilmastonmuutos haastaa MTK:n perinteisen edunvalvonnan ja viestinnän. Samalla se tarjoaa elinkeinoillemme ratkaisijan roolin. Tarjoamme lähipalveluita ja tuotamme ruokaa sekä puuta vastuullisesti, sitoen hiiltä kasvustoon ja maaperään.

YK:n hallitustenvälisen ilmastomuutospaneelin (IPCC) viimesyksyinen raportti loi synkeän kuvan tulevaisuudesta, mikäli nopeisiin ja merkittäviin ilmastotoimiin ei ryhdytä. Ruotsalaisen teini-ikäisen ilmastoaktivisti Greta Thunbergin aloittamat ilmastolakot ja vahva esiintyminen julkisuudessa ovat nostattaneet voimakkaan kansainvälisen liikehdinnän ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Suomessa ilmastokeskustelua ovat hallinneet ne puolueet, järjestöt, tutkimuslaitokset ja muut toimijat, jotka ovat voimakkaimmin nostaneet esille tulevaisuuden uhat ja vaatineet nopeaa toimintaa.

Valtaisan uutisoinnin myötä on keskustelu ilmasto- ja ympäristöasioissa muuttunut valitettavan mustavalkoiseksi: joko hyväksyt pahimmat uhkakuvat, kuten valtaosa tutkijoista, tai kiellät koko asian olemassaolon.

Politiikka on sittemmin astunut enenevässä määrin mukaan kuvioon, ja keskustelua aiheen tiimoilta käydään etenkin sosiaalisessa mediassa. Ei ihme, sillä ilmastopolitiikkaan liittyy väistämättä monenlaista sääntelyä ja veroratkaisuja.

Ilmastonmuutos antaa myös moraalisen oikeutuksen puuttua länsimaisen ihmisen elämäntyyliin ja kritisoida talouskasvuun ja yksityiseen omistajuuteen pohjautuvan markkinatalouden kykyä viedä asioita oikeaan suuntaan. Moralisointi ja valistus vetoavat kuitenkin lopulta vain harvoihin. Luopuminen on vaikeaa, jos muutkaan eivät luovu, ja ehkä siksi julkisuudessa painotetaankin aiempaa enemmän ratkaisuhakuisuutta, kohtuullisuutta ja tolkkua.

Maapallon keskilämpötilan nousu noin yhdellä celsiusasteella sadassa vuodessa ja jäätiköiden sulamisvauhdin kiihtyminen viime vuosina ovat tosiasioita. Samoin se, että ilmastonmuutosta selittää kasvihuoneilmiö ja sitä kiihdyttää pääosin fossiilisten polttoaineiden käyttö.

Mutta mitä enemmän ilmastonmuutoksen taustalla olevaan luonnontieteeseen perehtyy, sitä selvemmäksi käy ilmastoon vaikuttavien tekijöiden monimutkaisuus. Mitä pidemmälle tulevaisuuteen katsotaan, sitä vaikeampaa ilmastonmuutoksen vaikutusten ennustaminen on.

Näyttöä on kuitenkin runsain mitoin siitä, että maapallon elinoloihin ja luontoon merkittävästi vaikuttava muutos on käynnissä ja sitä hillitseviin, tehokkaisiin toimiin on syytä ryhtyä mahdollisimman nopeasti.

Selvää on, että maapallon väestön kasvaessa tarvitaan maailman laajuista päästöjen vähentämistä, hiilensidontaa sekä keinoja sopeutua ilmastonmuutokseen. Toimien tueksi on olemassa paljon tiedettä ja tutkimusta. Juuri tieteen avulla on mahdollista luoda uutta kestävää talouskasvua ja haastaa nykytietämystä.

Julkisuudessa tulisikin käydä avointa ja myös kriittistä keskustelua eri toimien tehokkuudesta, kustannuksista ja vaihtoehtoiskustannuksista. Toimien osalta on huomioitava myös niiden taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. Tähän keskusteluun tarvitaan tutkijoita ja tutkimustoimintaa.

MTK:n viime joulukuussa julkaisema ilmasto-ohjelma on EU:n mittakaavassa uraauurtava. Ohjelma kertoo päättäjille ja jäsenistöllemme, mitä maa- ja metsätaloudessa voidaan tehdä, jotta edesautamme kansallisten ilmastotavoitteiden saavuttamista myös taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys huomioiden.

MTK on myös mukana CLC-ryhmässä vaatimassa kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa.

Toimialojamme koskevan ilmastopolitiikan ja -viestinnän tueksi tarvitaan lisää tutkittua tietoa ja yhteistyötä monella eri tasolla. Meidän on pyrittävä siihen, että elinkeinojamme koskeviin päätöksiin vaikuttava tutkimustieto perustuu suomalaisiin tuotanto- ja toimintatapoihin. On aivan eri asia, puhummeko suomalaisen nurminaudanlihan- vai brasilialaisen, sademetsien metsäkatoon vaikuttavan naudanlihantuotannon ympäristö- ja ilmastovaikutuksista.

MTK välittää jäsenistölleen ilmasto- ja ympäristötietoa ja kerää tietoa jäsenistönsä toiminnasta ja näkemyksistä. Haluamme tuoda maaseudun yrittäjien vastuullisuutta ja ilmastotoimia entistä enemmän esille julkisuudessa.

Uutisoinnin lisäksi voimme nostaa esille tarinoita, kokemuksia ja parhaita käytäntöjä sosiaalisessa mediassa.

On ollut hienoa huomata, että yrittäjämme haluavat esiintyä elinkeinojensa puolesta.

Tätä haluamme jatkossa vahvistaa muun muassa panostamalla digitaaliseen viestintään ja tiivistämällä yhteistyötä kumppaniemme kanssa.

Toimien tueksi olemme parhaillaan uudistamassa järjestön viestintästrategiaa.

Klaus Hartikainen

viestintäjohtaja, MTK

Ilmastokeskustelu on valitettavan mustavalkoista. Joko hyväksyt pahimmat uhkakuvat tai kiellät koko asian.
Lue lisää

MTK:n Viljasen mukaan ympäristöministeri Mikkosen suurin ongelma on asenne – "Jos viljelijät koetaan vastapuoleksi, heijastuu se kaikkiin asiakysymyksiin"

Puolet viljelijöistä tyytyväisiä MTK:n edunvalvontaan koronakriisissä – "Hajautettu yhteiskuntarakenne on osoittanut vahvuutensa, mutta yksikään puolue ei nosta sitä esille, ei edes keskusta"

Edunvalvonta on vaikea laji

Hallitus kannattaa EU:n 30 prosentin suojelutavoitetta