Mielipiteet

DiscoverEU on matka, joka on vasta alussa

Ihmisten välisiä yhteyksiä tarvitaan, jotta tuntisimme yhdessä kuuluvamme jonnekin. Tämä pätee myös Euroopan yhdentymishankkeeseen. Jokainen ystävyyssuhde ja ihmisten välinen side lujittaa osaltaan yhteistä eurooppalaista identiteettiä.

Tämä on DiscoverEU- ohjelman lähtöajatus. Ohjelman tämän vuoden erässä tuhannet 18-vuotiaat lähtevät taas matkaan eri puolilta EU:ta.

Löytöretken Eurooppaan aloittaa noin 20 000 ilmaisen matkalipun saanutta nuorta. He kulkevat pääasiassa junalla, bussilla, lautalla ja muilla ympäristölle vähemmän haitallisilla kulkuvälineillä.

Matkallaan nuoret tutustuvat Euroopan kulttuuri­perintöön, historiaan, toisiin eurooppalaisiin ja itseensä. Heidän edeltäjiään ovat ne 30 000 nuorta, jotka ovat jo tehneet samanlaisen matkan mantereellamme ja kokeneet omakohtaisesti, mitä eurooppalaisuus merkitsee.

DiscoverEU-ohjelma on ollut käynnissä vasta reilun vuoden, mutta sen vaikutukset ovat jo merkittäviä.

Vuosina 2018–2019 järjestetyillä kolmella hakukierroksella liki 275 000 nuorta haki noin 50 000:ta jaossa ollutta matkalippua. Viimeisimmällä, tämän vuoden toukokuun hakukierroksella hakijoita oli Suomestakin 1 201, joista matkalipun sai 215 nuorta.

DiscoverEU osoittaa, mitä voidaan saada aikaan, kun hyvä idea, poliittinen tahto ja luovat, ennakkoluulottomat yksilöt kohtaavat. DiscoverEU oli alun perin ruohonjuuritason aloite, joka sai tuekseen europarlamentaarikkoja ja jonka käytännön toteutuksen Euroopan komissio hoiti ennätysajassa.

Ajatus, jonka mukaan 18-vuotiaille kannattaisi antaa mahdollisuus tutustua Eurooppaan matkustaen, on loistava esimerkki siitä, miten nuoria voidaan käytännössä tuoda lähemmäs paitsi Euroopan yhdentymishanketta myös toisiaan.

Nyt väistyvän komission tavoite on ollut lisätä nuorten vaikutusmahdollisuuksia ja nuoriin kohdistuvia investointeja. DiscoverEU palvelee tätä tavoitetta, kuten tekevät myös muut uudet EU:n aloitteet, kuten Euroopan solidaarisuusjoukkojen perustaminen.

Osa DiscoverEU-ohjelmaan osallistuneista nuorista on ensimmäistä kertaa matkalla ilman vanhempiaan. Kaikki oppivat jotain uutta.

Aiemmilla kerroilla mukana olleet kertovat, että kokemus avarsi heidän näkemyksiään ja teki heistä aktiivisempia osallistujia.

Moni on myös saanut lisää itseluottamusta ja oppinut tärkeitä taitoja, kuten vieraita kieliä, kykyä kohdata toisia kulttuureja, sisua, sopeutumiskykyä ja organisointitaitoja. Kaksi kolmasosaa nuorista totesi myös, ettei heillä olisi ollut varaa matkalippuun ilman DiscoverEU:ta.

Kaiken tämän lisäksi tuhannet matkalle lähteneet nuoret ovat saaneet ohjelman ansiosta uusia ystäviä ja rakentaneet yhdessä eurooppalaista yhteisöä. Toisilleen ennestään tuntemattomat osallistujat ovat tutustuneet sosiaalisessa mediassa, matkustaneet ryhmänä tai auttaneet toisiaan yösijaa tarjoamalla.

Komission tavoitteena on tehdä DiscoverEU-ohjelmasta pysyvä osa Erasmus-ohjelmaa vuodesta 2020 lähtien. Määrärahoja tähän varattaisiin 700 miljoonaa euroa.

Jos Euroopan parlamentti ja jäsenvaltiot hyväksyvät komission ehdotuksen, vuosina 2021–2027 DiscoverEU:sta osalliseksi pääsee kaikkiaan 1,5 miljoonaa 18-vuotiasta.

DiscoverEU ei ole pelkkä nuorten kesälomareissu. Ohjelma on jo osoittanut, että kun nuorille annetaan mahdollisuus, he osaavat ottaa vastuuta. Verkostoja ja yhteyksiä rakentamalla he voivat edistää merkittävästi Euroopan yhtenäisyyttä.

Matkailijat toimivat jo nyt eurooppalaisuuden lähettiläinä ja osoittavat, että erilaisuudestamme huolimatta meillä on enemmän yhteisiä kuin erottavia tekijöitä.

Meidän mielestämme Euroopassa matkustamisen pitäisi kuulua nuorten elämään lähtökohdista, rahatilanteesta tai kotipaikasta riippumatta.

Nuoret ovat erityisen hyviä rakentamaan siltoja. Juuri siltoja tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan, sillä niiden avulla rakennamme yhtenäisempää tulevaisuuden Eurooppaa.

Siksi meidän on uskottava nuoriin ja investoitava heihin, jo tänään.

Tibor Navracsics

koulutus-, kulttuuri-, nuoriso- ja urheiluasioista vastaava komissaari

Vincent-Immanuel Herr

Martin Speer

Ilmainen Interrail -aloitteen alullepanijat

Kun nuorille annetaan mahdollisuus, he osaavat ottaa vastuuta.
Lue lisää

"Mietitytti, onko opiskelu hirveää juoksemista" – kaksoistutkinto tietää tuplasti työtä, mutta myös monin verroin osaamista

Yle uutiset: Poliisi toivoo malttia koulujen päättymisviikonlopun viettoon

Yhä useampi suomalainen haluaa vaihtaa etu- tai sukunimensä – suhtautuminen nimen pysyvyyteen vaikuttaa olevan muutoksessa

Nuoren kesätyö tärkeä kaikille