Kestävän biotalouden osaamiselle on kasvava tarve - Mielipidekirjoitus - Maaseudun Tulevaisuus
Tiesitkö? Voit lukea viikossa 3 artikkelia ilman tilausta - hanki rajaton lukuoikeus nyt 9,90€/kk
Mielipiteet

Kestävän biotalouden osaamiselle on kasvava tarve

Suomalaisten hyvinvointi on aina nojannut taitoon viisaasti ja luovasti hyödyntää metsiämme ja peltojamme. Kotoiseen pelto- ja metsämaahan kohdistuu entistä enemmän odotuksia – sieltä haetaan paitsi raaka-aineita elintarvike-, energia-, lääke- ja metsäteollisuudelle, myös osaratkaisuja globaaleihin haasteisiin: ilmastonmuutokseen ja monimuotoisuuskatoon.

Kestävän biotalouden asiantuntemukselle ja osaamiselle on yhteiskunnassa kasvava tarve. Siihen Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta vastaa ajan hermolla olevan tutkimuksen ja uusimpaan tietoon nojaavan opetuksen keinoin.

Uudet rekrytoinnit ovat yksi keino suunnata tutkimusta ja vahvistaa maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan asiantuntemusta nousevissa ja ajankohtaisissa biotalouden kysymyksissä. Kantavia teemojamme ovat kestävät ruoka- ja metsäarvoketjut, kestävä biotalous ja kiertotalous.

Viimeaikaisista rekrytoinneista esimerkkinä on kotieläinten hyvinvoinnin yhteisprofessuuri eläinlääketieteellisen tiedekunnan kanssa. Parhaillaan täytettävänä ovat professuurit metsäteknologiassa ja puunhankinnan logistiikassa, ympäristötaloustieteessä, metsägenomiikassa ja metsänjalostuksessa sekä translationaalisessa kasvibiologiassa, jossa kasvituotantoa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti ja monitieteisesti.

Opetus ja tutkimus edellyttävät tutkimus- ja opetusinfrastruktuurin suunnitelmallista ja pitkäjänteistä ylläpitoa ja kehittämistä. Tästä on esimerkkinä Hyytiälän metsätieteellisen kenttäaseman puusta rakennettava uudisrakennus, joka toimii samalla kestävyyteen ja puun rakentamiskäyttöön painottuvana tutkimuskohteena. Rakennus suunnitellaan palvelemaan nykyisiä ja tulevia sukupolvia seuraavat 150 vuotta.

Opiskelijat ovat tulevaisuuden tekijöitä. Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteelliselle tiedekunnalle on tärkeää saada uusia opiskelijoita koko Suomesta, ja tavoittaa toisen asteen opiskelijoita laajasti. Tarjoamme avoimia verkkokursseja, jotka ovat tarjolla kaikille lukioiden opiskelijoille. Rakennamme lisää verkkokursseja muun muassa elintarviketieteiden ja kestävän ruokaketjun aiheista.

Suunnittelemme verkkokurssin suorittaneille mahdollisuutta tutustua tiedekunnassa opiskeluun jo lukio-opiskelun aikana. Toivomme, että koulutusohjelmiimme elintarviketieteissä, maataloustieteissä, metsätieteissä, molekyylibiotieteissä sekä ympäristö- ja taloustieteissä hakeutuu motivoituneita kestävän biotalouden tulevaisuuden tekijöitä.

Tiedekunnasta valmistuneet ovat haluttuja työmarkkinoilla. Maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta valmistuu keskimäärin 250 maisteria joka vuosi. Valmistuttuaan he siirtyvät asiantuntijoiksi, johtajiksi sekä tutkimustehtäviin.

Tuoreen valtakunnallisen uraseurantakyselyn vastaajista viisi vuotta tiedekunnasta valmistumisen jälkeen työssä olevia oli 93 prosenttia, perhevapaalla tai opiskelemassa neljä prosenttia vastaajista ja työttömänä vain kolme prosenttia.

Tiedekunnasta valmistuneille on kysyntää erityisesti yksityisellä sektorilla: yrityksissä työskentelee noin puolet vastaajista. Monissa suurissa elintarvike- ja maatalousalan sekä metsäteollisuuden alan yrityksissä työskenteleekin tiedekunnasta valmistuneita maistereita ja tohtoreita.

Tyypillisiä tehtäviä ovat hallinto-, suunnittelu- ja kehitystyö, tutkimus sekä markkinointi ja myynti. Työllistymistä ovat edistäneet erityisesti kansainvälinen kokemus, järjestötyö, aktiivisuus sosiaalisessa mediassa, kontaktit ja verkostot.

Yliopiston tulee tarjota opiskelijalle tiedot ja taidot yhdellä tai useammalla osaamisalalla, tieteellisen ajattelun rakennuspuut sekä taidon itsenäiseen ongelmanratkaisuun, mutta myös mahdollisuuden oppia sosiaalisia taitoja ja kykyä toimia erilaisissa työyhteisöissä.

Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa tuemme työelämätaitojen oppimista muun muassa hyväksymällä järjestötoiminnan ja yliopiston päätöksenteossa toimimisen opintosuorituksiksi. Yritysyhteistyön muotoja ovat esimerkiksi vierailut, asiantuntijaluennot, tutkielmat ja yritysten opiskelijoille antamat tutkimushaasteet.

Opinto-ohjelmissamme on myös mahdollisuus vaihto-­opiskeluun ulkomaisissa yliopistoissa. Tiedekunnan ensimmäinen työelämäprofessuuri lähti käyntiin tänä syksynä lahjoitusvarojen turvin vastauksena tarpeeseen tarjota opiskelijoillemme parempia valmiuksia käytännön yritysjohtamiseen.

Ritva Toivonen

Laura Alakukku

Kari Hyytiäinen

Janna Pietikäinen

Maija Tenkanen

Helsingin yliopiston maatalous-­metsätieteellisen tiedekunnan dekanaatti

Viisi vuotta tiedekunnasta valmistumisen jälkeen työssä olevia oli 93 prosenttia.
Lue lisää

Metsäpalot ja ilmaston lämpeneminen muodostavat toisiaan kiihdyttävän kierteen

Kannattaako kaikkien panostaa biotalouteen?

Euroopan johtavat biotalousyliopistot: Biotaloudelle vahvempi rooli EU:n vihreän kehityksen ohjelmassa

MTK:n Marttila arvostelee komission suojelusuunnitelmia: "Lahja fossiilitaloudelle ja isku ilmastotavoitteille"