Mielipiteet

Ikuisuus on täällä: Sote

Suomessa on tultu tilanteeseen, jossa suuria, koko yhteiskuntaa koskevia uudistuksia on lähes mahdotonta viedä eteenpäin. Aina on joku ryhmä, joka vastustaa. Pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallituksen uudistuslistalla on lukuisia kohteita.

Kaikkien uudistusten äiti on sote. Kaikki eduskunnassa olevista puolueista on jossakin vaiheessa ollut mukana tekemässä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Eduskunnassa on hallitusten esitykset on hylätty ja seuraava hallitus on tehnyt uusia esityksiä: pikku politikointia laidasta laitaan. Viimeisinä keinoina tuhota kaikki ovat olleet perustuslakijuristit.

Soten perusteluina on esitetty väestön vanheneminen, leveiden hartioiden saaminen pienille kunnille ja hoitoon pääsyn varmistaminen kohtuullisessa ajassa. Rakennetaan erilaisia hallintomalleja; kansalaista, potilasta ei juuri ole mainittu.

Nykyinen järjestelmä jakaa terveydenhuollon perustason epäoikeudenmukaisesti. Töissä olevilla on työterveyshoito, lapsilla kouluterveydenhoito, mutta eläkeläisille, työttömille ja vähävaraisille jää terveyskeskukset. Poliittisesti eläkeläiset ja työttömät eivät ole kovin kiinnostava ryhmä puolueille.

Mitä mahtaisivat asiantuntijat ehdottaa, jos he voisivat lähteä puhtaalta pöydältä rakentamaan 2020-luvun terveydenhuollon mallia. Tähän asti kaikki on lähtenyt vanhojen rakenteiden maailmasta. Todennäköisesti mitään uutta ei jatkossakaan suvaita, vaan on lähdettävä nykyhimmeleistä.

Suomessa on hyvä terveydenhoidon yleinen taso, erityisesti yliopistollisten keskussairaaloiden hoito on huippuluokkaa. Lääketieteellinen tutkimus on painopistealueita ja ala vetää lahjakkaita opiskelijoita. Panoksia on laitettu erikoissairaanhoitoon, terveyskeskukset ovat jääneet vähemmälle.

Itse asiassa on sääli, että osaavat lääkärit ja muu henkilökunta eivät saa parempaa johtamista. Jos lähtökohtana ovat nykyrakenteet, niin terveyskeskuksia pitää uudistaa. Ne on jätetty oman onnensa nojaan, koska kunnilla ei ole riittänyt innostusta ja osaamista laittaa niitä kuntoon. Kuntien menoista menee parisen miljardia euroa terveyskeskuksiin ja lähes seitsemän miljardia erikoissairaanhoitoon.

Rinteen hallitus ilmoitti pontevasti, että tarvitaan lisää lääkäreitä, mutta mistä ne otetaan. Meillä on noin 21 000 työikäistä lääkäriä. Osa puuttuvista lääkäritoiminnoista voidaan saada tuottavuutta kohottamalla. Pelkillä lisälääkäreillä ei tilanne parane. Laillistettuja lääkäreitä on yli 28 000.

Terveyskeskuksissa tarvitaan töiden uudelleen organisointi, keskus on kokonaisuus, jonka kaikki henkilöstöryhmät on saatava mukaan kehittämiseen. Nykyajan vitsauksena ovat heikosti toimivat tietojärjestelmät.

Ehkä voitaisiin palata lääkäri-avustaja järjestelmään. Tavoitteena tulee olla tuottavuuden kohottaminen perustasolla. Avustaja auttaisi muun muassa järjestelmien kanssa toimimista. Lääkärien kautta on virrattava enemmän potilaita kuin aikaisemmin, mutta siinäkin tulevat rajat vastaan. Liian lyhyt aika kostautuu ja aiheuttaa uusia käyntejä.

Jonotusajat ovat liian pitkiä eikä niitä saada lyhennettyä kovinkaan helposti. Terveyskeskuksiin tarvitaan erikoislääkäreitä, jotta hoitoketju nopeutuu. Keinotekoinen raja erikoissairaanhoitoon on poistettava.

Terveyskeskukset tarvitsevat oikeaa johtamista, sillä eivät lääkärit ole itsestään selviä johtajia. Reilu tulospalkkaus kaikille on aina hyvä asia.

Terveyskeskusta ei saa pitää jonkinlaisena pakollisen pahana, vaan terveyskeskus on kunniallinen paikka myös nuorille lääkäreille. Todennäköisesti tarvittaisiin nykyistä tehokkaampaa ohjausta ja tukea nuorille lääkäreille. Tähän tehtävää tulee saada senioreita, jotka voivat jakaa tietojaan muille. Rahan käyttö tähän ei ole tuhlausta.

Suomi on hallinnon ja himmeleiden maa. Meillä on THL, se on asiantuntijalaitos, jota ei kuunnella poliittisessa päätöksenteossa. Lisäksi on Valvira, joka on sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, viimeistään vanhustenhoito-ongelmat herättivät tämän laitoksen.

Kauan sitten meillä oli lääkintöhallitus. Viimeaikaiset seikkailut terveydenhuollon hallinnossa ja toiminnoissa antavat aiheen kysyä, tarvittaisiinko operatiivinen taho, jonka vastuulla olisi operatiivinen toiminnan suunnittelu, valvonta ja kehittäminen. Lainsäädäntö on ministeriön toimivaltaa.

Uusi hallitus voisi ohjata ja valvoa sitä, mitä STM päättää. Valviralle jäisi tässäkin mallissa tarpeeksi töitä valvovana virastona. Lainsäädäntö ja operatiivinen toiminta pitää erottaa toisistaan.

Kansalaisten terveys on liian kallis asia puoluepolitiikan tai ay-liikkeen hoidettavaksi ja valvottavaksi. Vähitellen kansalaiset ja heidän hyvinvointi on otettava mukaan keskusteluun.

Sampsa Saralehto

dosentti

Suomi on hallinnon ja himmeleiden maa.
Lue lisää

"Henki meinasi lähteä" – vakavan työtapaturman jälkeen eläinten kanssa toimiminen otettiin Maitotaipaleen tilalla tarkkaan syyniin

Suomen Pankin Olli Rehn: "Tuottavuuskehitys sanelee myös palkat"

Kolme avaintekijää talouskasvuun

Zombiyritykset jarruttavat tuottavuutta – "Suomessa olisi potentiaalia parempaankin"