Suomi ja Ruotsi vaativat sertifioitua metallituotantoa - Mielipidekirjoitus - Maaseudun Tulevaisuus
Mielipiteet

Suomi ja Ruotsi vaativat sertifioitua metallituotantoa

Kuluttajien ja yritysten on pystyttävä välttämään elektroniikkatuotteita ja muita hyödykkeitä, jotka sisältävät lapsityövoimalla tai ympäristölle vahingollisilla tavoilla louhittuja metalleja tai konfliktialueilta peräisin olevia metalleja.

Ruotsi ja Suomi haluavat ottaa vetovastuun vastuullisesti tuotettujen metallien ja mine­raalien maailmanlaajuisten standardien ja sertifikaattien luomisessa.

Euroopan komission tuleva puheenjohtaja on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen, jonka mukaan EU:n tulisi pyrkiä olemaan ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa. Kestävällä tavalla tuotettujen metallien ja mineraalien saatavuus on keskeinen edellytys tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Ilmastoneutraaliin yhteiskuntaan siirryttäessä tarvitaan yhä enemmän metalleja ja mine­raaleja. Aurinkopaneeleissa, sähköajoneuvojen akuissa, satelliiteissa ja matkapuhelimissa käytetään lukuisia eri metalleja ja mineraaleja, kuten kobolttia ja harvinaisia maametalleja.

Sähkökäyttöisten ajoneuvojen akkujen vuoksi koboltin kysynnän arvioidaan kasvavan seuraavien 15 vuoden aikana lähes 2 400 prosenttia.

Lisäksi sähkömoottoreissa hyödynnettävän harvinaisen maametallin neodyymin vuotuisen tarpeen arvioidaan kasvavan lähes 1 000 prosenttia ja tuulivoimageneraattoreissa käytettävän neodyymin tarpeen noin 2 200 prosenttia.

Näiden metallien nopeasti kasvava kysyntä on kiihdyttänyt raaka-ainetuotantoa maissa, joissa ympäristönsuojelu ja työntekijöiden työolot ovat usein puutteellisia ja joissa on vakavia ihmisoikeusloukkauksia.

Yhteiskuntiemme digitali­soituminen ja siirtyminen vihreään talouteen eivät saa tapahtua muun maailman ympäristön ja ihmisoikeuksien kustannuksella.

Kuluttajat ja tuottajat voivat jo nyt ostaa ympäristömerkittyjä puutuotteita tai kestävällä tavalla pyydettyä kalaa.

Haluamme, että he samalla tavalla voisivat tietää ja olla varmoja siitä, että heidän puhelimissaan tai aurinko­paneeleissaan käytetyt metallit ja mineraalit on tuotettu kestävillä tavoilla.

Voimme ottaa oppia muiden teollisuuden alojen onnistuneista käytännöistä. Ympäristö­järjestöt kehittivät kestävän metsänhoidon sertifiointi­järjestelmän 1990-luvulla. Forest Stewardship Council (FSC) ja Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) ovat nyt maailmanlaajuisesti merkittäviä sertifiontijärjestelmiä.

Nykyisin on itsestään selvää, että painetuissa kirjoissa, esitteissä ja julkaisuissa on kestävän kehityksen merkintä. Metalleista ja mineraaleista kuluttajien ja valmistajien on kuitenkin lähes mahdotonta tietää, ovatko ne tuotettu kestävällä tavalla.

Timantti on ainoa mineraali, jolle on olemassa sertifiointi­järjestelmä. Se kehitettiin estämään Afrikan konfliktien rahoittamiseen käytettyjen veritimanttien kauppa.

Pohjoismaissa esiintyy useimpia uuden teknologian vaatimia metalleja. Pystymme louhimaan niitä kestävällä tavalla. Pohjoismailla on muutenkin kansainvälisesti vahvat perinteet kestävän kehityksen ja ihmisoikeuksien puolustajana.

Sertifiointijärjestelmän myötä voitaisiin luoda maailman­laajuiset, kestävällä tavalla valmistettujen tuotteiden markkinat, joilla palkittaisiin sellaisia tuottajia, jotka pystyvät osoittamaan käyttävänsä kestävän tuotannon vaatimukset täyttäviä raaka-aineita.

Tarkoitus on, että kestävän tuotannon sertifioinnin avulla voitaisiin painostaa maita, joissa kaivostoimintaa harjoitetaan ei-hyväksyttävissä oloissa, parantamaan ympäristön­suojelua ja työoloja.

Tätä asiaa ei kuitenkaan voida ratkaista kansallisesti tai edes alueellisesti. Olemme vakuuttuneita siitä, että yksi keino asian edistämiseksi ovat vapaaehtoiset markkinaehtoiset aloitteet, joita voidaan ottaa käyttöön kansainvälisesti.

Ruotsi ja Suomi vaativat nyt yhdessä:

1) Yhteisiä aloitteita EU:ssa, OECD:ssä ja Arktisen neuvostossa maailmanlaajuisen sertifiointijärjestelmän luomiseksi kestävällä tavalla tuotetuille metalleille ja mineraaleille.

2) Tehokkaampaa ja laajempaa kehitysavun koordinointia kestävään raaka-aineiden louhintaan.

3) Estävän tuotannon edistämistä EU:ssa ja EU:n vahvan ympäristölainsäädännön varmistamista maailman­laajuisena vertailukohtana ja eurooppalaisen tuotannon vahvuutena.

Ibrahim Baylan

elinkeino- ja innovaatioministeri

Ruotsi

Katri Kulmuni

elinkeinoministeri

Suomi

Siirtyminen vihreään talouteen ei saa tapahtua muun maailman ympäristön ja ihmisoikeuksien kustannuksella.
Lue lisää

Luomu on kestävää

Maatalouden strateginen kehittäminen on tärkeää

Huoltovarmuus nousi arvoonsa koko Euroopassa

Pakko on erinomainen kannustin