Mielipiteet

Euroopan uusi aamu

Kun päivä tänään päättyy, päättyy myös Yhdistyneen kuningaskunnan 45-vuotinen EU-jäsenyys. Meille EU:n kolmen päätoimielimen puheenjohtajille – kuten monelle muullekin – tämä päivä on vääjäämättä pohdinnan ja sekavien tunteiden päivä.

Ajattelemme kaikkia heitä, jotka ovat olleet mukana tekemässä Euroopan unionista sen, mikä se nyt on. Heitä, jotka ovat huolissaan tulevaisuudestaan tai pettyneitä siihen, että Yhdistynyt kuningaskunta lähtee EU:sta. Niitä toimi­elintemme brittiläisiä kollegoita, jotka ovat olleet tekemässä työtä, jonka ansiosta miljoonien eurooppalaisten elämä on nyt parempaa kuin ennen.

Ajattelemme Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja sen ihmisiä, heidän luovuuttaan, kekseliäi­syyttään, kulttuuriaan ja perinteitään, jotka ovat olleet hyvin tärkeä osa unionin kansojen kirjoa.

Nämä tunteet ovat osoitus Yhdistynyttä kuningaskuntaa kohtaan tuntemastamme lämmöstä, joka ei rajoitu pelkkään unionimme jäsenyyteen. Olemme aina olleet syvästi pahoillamme Yhdistyneen kuningaskunnan päätöksestä erota EU:sta, mutta olemme aina myös kunnioittaneet sitä.

Saavutettu sopimus on molemmille osapuolille oikeudenmukainen, ja sen avulla varmistetaan, että miljoonien EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten oikeuksia suojataan jatkossakin siellä, missä he asuvat.

Meidän on samalla katsottava tulevaisuuteen ja rakennettava uusi uskollisten ystävien välinen kumppanuus. Toimi­elimemme tekevät kaiken voitavansa, jotta tässä onnistuttaisiin. Olemme valmiita pitämään tavoitteet korkealla.

Kumppanuuden tiiviys riippuu päätöksistä, joita ei ole vielä tehty. Kaikilla vaihto­ehdoilla on seurauksia.

Ilman henkilöiden vapaata liikkuvuutta ei myöskään voi olla pääoman, tavaroiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta. Ilman tasapuolisia toimintaedellytyksiä ympäristökysymysten, työlainsäädännön, verotuksen ja valtiontuen aloilla myöskään sisämarkkinoille pääsy ei voi olla laadukkain mahdollinen. Ilman jäsenyyttä ei voi säilyttää jäsenyyden tuomia etuja.

Seuraavien viikkojen, kuukausien ja vuosien aikana meidän on höllennettävä eräitä EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan viiden vuosikymmenen aikana yhdessä huolella solmimia lankoja.

Samalla meidän on tehtävä lujasti työtä, jotta löydämme yhdessä uuden tien eteenpäin liittolaisina, kumppaneina ja ystävinä.

Vaikka Yhdistynyt kuningas­kunta ei enää ole EU:n jäsen, se pysyy osana Eurooppaa. Yhteinen maantieteemme ja historiamme sekä yhteiset siteemme monilla aloilla yhdistävät meitä väistämättä ja tekevät meistä luonnollisia liittolaisia.

Jatkamme yhteistyötä ulkoasioiden, turvallisuuden ja puolustuksen parissa eli aloilla, joilla meillä on yhteinen päämäärä ja yhteiset intressit. Tämä yhteistyö on kuitenkin erilaista kuin aiemmin.

Emme aliarvioi edessämme olevaa tehtävää, mutta uskomme, että hyvällä tahdolla ja määrätietoisuudella voimme rakentaa kestävän, myönteisen ja merkityksellisen kumppanuuden.

Huominen merkitsee kuitenkin myös uutta aikaa Euroopalle.

Viime vuodet ovat lähentäneet meitä – kansakuntia, toimielimiä ja ihmisiä. Ne ovat muistuttaneet meitä kaikkia siitä, että Euroopan unioni on enemmän kuin pelkkä markkina- tai talousmahti: se edustaa myös yhteisiä arvoja, joita haluamme puolustaa. Kuinka paljon vahvempia olemmekaan yhdessä.

Juuri tämän vuoksi Euroopan unionin jäsenvaltiot jatkavat voimiensa yhdistämistä ja yhteisen tulevaisuuden rakentamista. Valtakamppailujen aikana ja epävakaassa geopoliittisessa tilanteessa koolla on merkitystä.

Yksikään maa ei pysty yksin hidastamaan ilmaston­muutoksen etenemistä, löytämään digitaalisen tulevaisuuden ratkaisuja tai saamaan ääntään kuuluviin yhä kova­äänisemmässä ja kakofonisemmassa maailmassa.

Euroopan unioni kuitenkin pystyy, yhdessä.

Pystymme, koska meillä on maailman suurimmat sisämarkkinat. Pystymme, koska olemme 80 maan tärkein kauppakumppani. Pystymme, koska olemme elinvoimaisten demokratioiden unioni. Pystymme, koska kansamme ovat päättäneet edistää Euroopan etuja ja arvoja maailmannäyttämöllä.

Pystymme, koska EU:n jäsenvaltiot käyttävät huomattavaa kollektiivista taloudellista voimaansa liittolaisten ja kumppanien – Yhdysvaltojen, Afrikan, Kiinan ja Intian – kanssa käytävissä keskusteluissa.

Kaikki tämä antaa meille uudenlaisen tunteen yhteisestä päämäärästä. Meillä on yhteinen näkemys siitä, mihin suuntaan haluamme mennä, ja olemme sitoutuneet siihen, että suhtaudumme kunnian­himoisesti aikamme ratkai­seviin kysymyksiin.

Kuten Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa esitetään, haluamme olla ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä ja luoda ihmisille uusia työpaikkoja ja mahdollisuuksia tämän prosessin yhteydessä.

Haluamme ottaa johtavan roolin seuraavan sukupolven digitaaliteknologian suhteen ja haluamme varmistaa oikeuden­mukaisen siirtymän, jotta voimme tukea ihmisiä, joihin muutos vaikuttaa eniten.

Uskomme, että vain Euroopan unioni pystyy tähän. Tiedämme kuitenkin, että me – ihmiset, kansakunnat, toimielimet – voimme tehdä sen vain yhdessä. Olemme toimielimiemme puheenjohtajina sitoutuneet tekemään oman osuutemme.

Tämä työ jatkuu heti, kun huomisaamu koittaa.

Ursula von der Leyen

Euroopan komission puheenjohtaja

David Sassoli

Euroopan parlamentin puhemies

Charles Michel

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja

On katsottava tulevaisuuteen ja rakennettava uusi uskollisten ystävien välinen kumppanuus.

Lue lisää

Biden rakentaa länttä uudelleen

Brexit-kiistely jatkuu edelleen: EU varoittaa Britanniaa yksipuolisten toimien seurauksista

Maitoa kaadettiin viemäriin ravintolasulkujen aikana – maatalouden tuloista katosi Britanniassa viime vuonna viidennes koronan, sääolojen ja brexitin takia

Ruotsalaislehti: Pääministerit Marin ja Löfven lobbasivat yhdessä EU:n metsäesitystä – Marinin alivaltiosihteeri vakuuttaa: "Näin toimitaan jatkossakin"