Kolumnit

Kartellikäräjien puinti ei ole vielä ohi

Juha Kaihlanen
Kolumnit 07.02.2018

Vääntö metsäyhtiöiden puukartellin vahingonkorvauksista alkoi Helsingin käräjäoikeudessa liki neljä vuotta sitten.

Vaadituista vahingonkorvauksista vanhimmat koskevat puukauppoja, joiden solmimisesta on kulunut aikaa pari vuosikymmentä.

Yhden päähaaran osalta puukartellin käsittely oikeusistuimissa päättyi tammikuun puolivälissä. Tuolloin Suuren Savotan kanneryhmän kaikki 486 metsänomistajaa ilmoittivat, että he luopuvat yhteensä noin 12 miljoonan euron korvauskanteista eivätkä valita hovioikeuteen.

Samalla metsänomistajat hyväksyivät Stora Enson ja UPM:n sovintotarjouksen ja saivat kyseisten yhtiöiden oikeudenkäyntikulut anteeksi. Maksettavaksi jäivät Metsäliiton kulut, koska Metsäliitto ei sovintotarjoukseen yhtynyt.

Suuren Savotan puolella tulkittiin, että Stora Enson ja UPM:n sovintotarjoukseen suostuminen tarkoittaa, että metsänomistaja ei voi valittaa käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen myöskään Metsäliiton osalta.

Kaksi muuta päähaaraa ovat Metsähallituksen yksin vaatima 125 miljoonan euron ja 32 kunnan yhteensä noin kuuden miljoonan euron kanteet. Helsingin käräjäoikeus hylkäsi kaikki kanteet.

Helsingin hovioikeudessa Metsähallituksen kannetta koskevat istunnot saatiin loppuun tammikuussa. Hovioikeuden odotetaan antavan päätöksensä ehkä jo maaliskuussa.

Kunnilla on aikaa valittaa hovioikeuteen helmikuun loppuun asti. Ainakin Rauma on jo ehtinyt päättää, että hovioikeuteen jatketaan.

Tällä viikolla kunnat pohtivat yhdessä, kannattaako asiaa enää hovioikeuteen viedä.

Jälkipyykin pesu Suuren Savotan kohdalla saattaa vielä jatkua, vaikka oikeuskäsittely korvauskanteista on päättynyt.

Moni metsänomistaja ihmettelee ja harmittelee maksettavaksi lankeavia oikeuskuluja.

Metsäyhtiöistä Stora Enso antoi 4 017,25 euron ja UPM 3 489,77 euron oikeuskulut anteeksi, mutta Metsäliitolle kunkin Suuren Savotan metsänomistajan pitää maksaa 2 159,83 euroa plus arvonlisävero.

Suuren Savotan oma asianajotoimisto laskuttaa nyt kultakin metsänomistajalta lähes 9 000 euroa ja arvonlisäveron päälle. Jo aiemmin kukin metsänomistaja on maksanut asianajotoimistolle 2 500 euroa.

Näin kartellikäräjien lasku metsänomistajaa kohti on lähes 13 500 euroa plus arvonlisäverot.

Harmitusta ja ihmetystä laskun suuruudesta lisää se, että monella metsänomistajalla on hyvin muistissa puheet ja osalla myös tallessa paperit, joilla väkeä innostettiin mukaan Suuri Savotta -kanneryhmään jo vuonna 2011.

Tuolloin Suuri Savotta -ryhmää mainostavissa viesteissä korostettiin, että taloudelliset riskit pysyvät hallinnassa kaiken aikaa. Jokaisen vaiheen asianajotoimisto laskuttaisi erikseen ja jokainen vaihe olisi hinnaltaan satoja – ei tuhansia – euroja, viesteissä vakuutettiin.

Osa metsänomistajista kokee saaneensa asian edetessä myös väärää tietoa asianajotoimistolta oikeuskulujen mahdollisesta loppusummasta siinä tapauksessa, että juttu hävitään.

Joukko Suuren Savotan metsänomistajia pohtiikin, onko heitä tietoisesti johdettu harhaan ja onko loppulaskun kohtuullistamiseksi sen vuoksi tehtävissä jotain.

Aiheeseen liittyvät artikkelit