Mielipiteet

Lohen nousua jokiin syytä helpottaa

Lohi, kalojen kuningas, lisääntyi vielä viime vuosisadan vaihteessa maassamme 18:ssa Itämereen laskevassa joessa.

Nykyään lohi lisääntyy luontaisesti Itämereen laskevista joistamme vain Tornionjoessa ja Simojoessa. Monessa lohijoessa pato estää lohen nousun kutualueille.

Lohen nousu jokeen ei ole helppoa. Mikäli se pääsee ohittamaan ihmisen asettamat pyydykset, pysähtyy nousu ensimmäiselle padolle. Ellei padolla ole kalatietä, loppuu lohen nousu kokonaan.

Nykyisen hallitusohjelman mukaan uhanalaisten kalalajien suojelua tehostetaan ja kalatiestrategia toimeenpannaan. Se, mitä strategia tarkoittaa, nähdään aikanaan.

Nyt olisi mahdollisuus rakentaa kalatiet lohen nousun turvaamiseksi. Jo kaksi metriä leveä väylä mahdollistaisi lohelle padon ohittamisen. Se ei hankaloittaisi sähkölaitoksen toimintaa kohtuuttomasti. Kyse on vain periaatteesta.

Lohenkalastus olisi biologisesti, sosiaalisesti sekä taloudellisesti kestävämmällä pohjalla, mikäli lohta kalastettaisiin niiden kotijoilla sekä jokisuilla. Selvästi paras tuotto tulee mielestäni virkistyskalastajilta.

Tämä on ymmärretty hyvin Perämerellä, Tornio- ja Simojoki-suulla. Lohikiintiöiden puolittaminen merellä on parantanut lohen nousua jokiin merkittävästi. Lohen perässä nousevat myös virkistyskalastajat, jotka tuovat rahaa jokialueelle.

Tornionjokeen nousi vuonna 2011 yhteensä 26 000 lohta, kun vuonna 2014 merialueella lohikiintiöiden puolittamisen jälkeen nousijoita oli jo 118 500.

Vaikka jokikalastus on kasvanut moninkertaisesti, niin osuus lohen eloonjääntiin on kasvanut samana aikana 67 prosentista 81 prosenttiin. Nämä ovat merkittäviä lukuja myös kalastusmatkailua ajatellen.

Lohen kalastus on aina ollut tarkoin säänneltyä, ja lohesta on kiistelty aina virkistyskalastajien ja muiden kalastajien välillä.

Näkisin hyvänä, että kalastusoikeuteen liittyisi myös tietynlainen saaliskalojen raportointivelvollisuus erityisesti lohikalojen osalta. Tällainen lakisääteinen raportointivelvollisuus on ollut metsästyksessä jo vuosikymmeniä.

Meidän velvollisuutemme on huolehtia, että myös jälkikasvumme saavat nauttia näistä hienoista kalastushetkistä. Kalaportaat, rajoitukset, kalaistutukset sekä riittävä kalastuksenvalvonta takaisivat tämän mahdollisuuden.

Kari Kulmala

kansanedustaja (ps)

maa- ja metsätalousvaliokunnan 
jäsen

Rääkkylä

Lue lisää

Lohikantojen palautus vaatisi lisätoimia

Saadaanko vaelluskalat Ähtävänjokeen? Luonnonmukainen kalatie auttaisi raakkuakin

Lohen istutus Ounasjokeen masentaa

Emolohien liian rasvainen ravinto tappaa Simojoen lohien poikasia