Lukijalta

Rakennuksen hiilijälkeen vaikuttaa moni tekijä

Lukijalta 13.10.2017

Maaseudun Tulevaisuus kirjoitti VTT:n tutkimuksesta, jossa verrattiin betoni- ja puukerrostalon rakentamisen aikaista hiilijalanjälkeä (MT 17.8.), jonka jälkeen julkaistiin Betoniteollisuus ry:n toimitusjohtaja Jussi Mattilan mielipide (MT 8.9.).

VTT:n puolesta esitän tarkennuksen Mattilan kirjoitukseen.

VTT on tehnyt tutkimusta rakentamisen resurssitehokkuudesta, hiilidioksidi- ja muista kasvihuonekaasupäästöistä. Äskettäin päättyneessä LeanWood-tutkimuksessa yhtenä tehtävänä oli tarkastella nykymääräysten mukaisten uusien puukerrostalojen materiaalikäytön tehokkuutta.

Tutkimus ei vertaile tuloksia vanhaan tehottomaan rakennuskantaan, jossa materiaalien osuus koko elinkaarenaikaisista päästöistä jää hyvin pieneksi. Materiaalitehokkuuden indikaattoreina ovat sekä puukerrostalojen että betonikerrostalojen rakennusaikainen materiaalien käyttö, jätteiden synty ja fossiiliset kasvihuonekaasupäästöt ympäristöön.

Rakentamisessa kulutetaan runsaasti materiaaleja. Materiaalien raaka-aineiden hankinta, tuotannosta syntyvät jätteet, hiilidioksidi- ja muut päästöt aiheutuvat heti rakennuksen elinkaaren alkupäässä.

Rakennusten pitkän käyttöiän aikana käytönaikaiset päästöt tapahtuvat vähitellen tulevina vuosina ja ovat paljolti riippuvaisia energiateollisuuden kehitysnäkymistä. Kansainväliset ilmastosopimukset ohjaavat energiateollisuuden aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä, ja rakennusten energiatehokkuusvaatimukset ovat ohjanneet rakennusten käytönaikaista energiankulutusta.

Suomen energiateollisuuden fossiiliset hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet viimevuosien aikana runsaasti. Tavoitteena onkin tulevaisuudessa 0-päästöinen energia.

Uusiutuvien energialaatujen käyttö tarjoaa jo nyt ratkaisuja, joiden kasvihuonekaasupäästöt ovat lähellä nollaa. Tämän takia rakennusmateriaalien käytöstä aiheutuu nyt suhteellisesti enemmän vaikutuksia kuin koskaan ennen, ja viidesosa päästöistä ei pidä enää paikkaansa.

Kestävän kehityksen mukaisten raaka-aineiden ja materiaalivalintojen täytyy perustua ympäristövaikutuksiltaan edullisimpiin ratkaisuihin. Suositeltavia ovat tuotteet, joiden valmistuksen energiankulutus ja ympäristövaikutukset ovat pieniä, uusiutuvaa alkuperää olevat tuotteet, uudelleen käytettävät tuotteet, kierrätysmateriaalien hyödyntäminen, pitkäikäisten ja kestävien tuotteiden valinta sekä rakentamisen laatuun panostaminen.

Sirje Vares

erikoistutkija

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT