Lukijalta

Tietoa maanomistajille

Lukijalta 15.12.2017

Miten maanomistajat voisivat hyödyntää omistamiensa tilojen maaomaisuutta? Tilan alueella saattaisi olla maa­pohjan ja metsämaan arvon lisäksi hyödynnettävissä sora- ja murskekivimahdollisuuksia.

Hyvälle murskekivelle on kysyntää. Murskekiven käyttö tulee lisääntymään voimakkaasti. Sen laatuvaatimuksiin kiinnitetään tulevaisuudessa entistä enemmän huomiota. Samoin hyvän soran ja hiekan laatuvaatimukset tiukkenevat.

Työssäni olen erikoistunut hakemaan käyttökelpoisia murskekivikohteita ja soravaroja. Kulloinkin kohteena olevan alueen perustietojen hakeminen ja ennakko­valmistelu on osoittautunut ehdottoman tärkeäksi.

Kiertäessäni vanhoja kohteita olen huomannut, miten paikoin on liian hatarin ennakko­tiedoin avattu esi­merkiksi murskekivilouhoksia. Kohteilta on voitu ottaa hyvin pistemäinen testinäyte, joka antaa täysin väärän kuvan louhos­alueen kiven laadusta.

Kivilajien vaihteluja ja rajoja voidaan peitteiselläkin alueella seurata käyttämällä kohteelle sopivaa mittalaitetta. Jopa alueen kasvillisuus saattaa asiantuntijalle kertoa, mitä vaihteluita alla olevassa kallio­perässä voi olla. Lisäksi on erittäin tärkeää, että kohteella tarkistetaan mahdollinen kiven säteily.

Olen törmännyt parilla murskekivilouhoksella tilanteeseen, jossa säteilyn määrä on ollut niin korkea, etten suosittelisi sitä käytettäväksi mihinkään tarkoitukseen.

Jos maanomistaja haluaa hyödyntää maankäytössään edellä mainittuja arvoja, kannattaa selvityttää huolellisesti, onko maa-ainesten hyödyntämiselle edellytyksiä tai esteitä. Tutustumalla maa-aineslakiin saa mahdollisiin esteisiin hyvää lisätietoa.

Hyvästä murskekivipaikasta tai soranottokohteesta ovat urakoitsijat kiinnostuneita, ja sillä voi olla suuriakin taloudellisia etuja maanomistajalle.

Lasse Nousiainen

Rovaniemi

Aiheeseen liittyvät artikkelit