Lukijalta

Ruokaketjun kauppatapalautakunta on puolueeton ja riippumaton

Lukijalta 27.12.2017

Maaseudun Tulevaisuus on käsitellyt artikkelissaan (MT 18.12.) sekä pääkirjoituksessaan (MT 20.12.) Elintarvikeketjun kauppatapalautakunnan toimintaa. On hienoa, että toiminnasta kerrotaan ja tehdään lautakuntaa tunnetuksi.

Kirjoituksissa oli kuitenkin eräitä virheitä ja epätäsmällisyyksiä, jotka tahdon lautakunnan puheenjohtajana oikaista.

Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta on puolueeton ja riippumaton itsesääntelytoimielin. Tämä tarkoittaa, että lautakunta on päätöksenteossaan itsenäinen suhteessa niin kauppaketjuihin, elintarviketeollisuuteen kuin tuottajiin nähden.

Lautakunta on puolueeton ja riippumaton myös suhteessa sen perustajatahoihin.

Lautakunta voi sääntöjensä mukaan antaa lausuntoja siitä, onko tietty menettely hyvän kauppatavan periaatteiden vastaista elintarvikeketjun yritysten välisissä sopimussuhteissa. Lisäksi se voi antaa suosituksia ja muutoinkin edistää hyvän kauppatavan periaatteiden mukaisia menettelytapoja.

Pääkirjoituksessa kerrottiin, ettei lautakunta ole käsitellyt yhtään tapausta. Tämä ei pidä paikkaansa.

Elintarvikeketjun kauppa­tapalautakunta aloitti toimintansa viime maaliskuussa. Tähän mennessä lautakunta on antanut yhden suosituksen ja yhden lausunnon. Vuoden loppuun mennessä se antaa vielä kaksi muuta lausuntoa.

Suositus on annettu 10. marraskuuta, ja siinä on ollut kysymys päivittäistavarakaupassa käytettävästä säilyvyys­aikavakiosopimusehdosta. Suositus löytyy lautakunnan verkkosivuilta. Lausunnot sen sijaan ovat luottamuksellisia.

Pääkirjoituksessa väitetään, että lautakunnan mukaan kauppa olisi kieltäytynyt kirjallisista sopimuksista, muuttanut tuottajan ja kaupan välisiä sopimusehtoja jälkikäteen sekä vaatinut hinnanalennusta myymättä jääneistä tuotteista. Pääkirjoituksen väite on virheellinen.

Lautakunnan yhtenä tehtävänä on antaa suosituksia hyvän kauppatavan mukaisista menettelytavoista. Tämän johdosta lautakunta kuulee valitsemistaan aihepiireistä tasapuolisesti eri elintarvikeketjun toimijoita.

Se, että lautakunta on järjestänyt kuulemistilaisuuden esimerkiksi kirjallisia sopimuksia koskevista asioista, ei ole merkki siitä, mitä lautakunta aikoo asiasta lausua. Lautakunta ei siis ole antanut lausuntoa, suositusta tai muutakaan kannanottoa pääkirjoituksessa esiin nostetuista asioista.

Pääkirjoituksessa myös kerrottiin maa- ja metsätalous­ministeri Jari Lepän aikovan esitellä alkuvuodesta kansallisen lainsäädännön, ja tämän jälkeen todettiin joukkoon liittyneen myös kauppatapalautakunnan. Kirjoituksesta voi saada käsityksen, että kauppatapalautakunta tukisi lain­säädäntöhanketta.

Tällainen tulkinta on kuitenkin virheellinen. Kauppatapalautakunta ei ota minkäänlaista kantaa mahdollisiin lainsäädäntöuudistuksiin, koska tällaiset kannanotot eivät kuulu sen tehtäviin.

Elinkeinonharjoittaja voi vapaamuotoisesti ja halutessaan nimettömästi lähettää tietoa alan kauppatapoihin liittyvistä epäkohdista sähköpostiosoitteeseen ekka@chamber.fi. Lähetetyt viestit käsitellään luottamuksellisesti.

Kari Hoppu

professori

Elintarvikeketjun kauppatapalautakunnan puheenjohtaja

Aiheeseen liittyvät artikkelit