Lukijalta

Matkailun edistämisen määrä­rahoihin merkittävä lisäys

Lukijalta 03.01.2018

Suomeen suuntautuvalla matkailulla on suuri merkitys työllisyydelle, ja se rinnastuu taloudellisesti vientiin. Matkailu­elinkeino kasvaa voimakkaasti Suomessa. Maatamme arvostetaan vierailukohteena esimerkiksi puhtaan luonnon ja ilman sekä vakauden ja turvallisuuden takia.

Pula matkailualan osaavista työntekijöistä on kasvua merkittävästi rajoittava tekijä. Siihen on tehtävä korjaus muun muassa koulutuksella ja työvoiman liikkuvuuden helpottamisella. Matkailuala työllistää erityisesti nuoria myös seuduilla, joilla työllistyminen on muutoin haastavaa.

Matkailun kerrannaisvaikutukset ovat huomattavat, sillä matkailuala edesauttaa esimerkiksi kuljetus- ja rakennusalaa sekä kauppaa. Yksi matkailu­euro tuo arviolta 56 senttiä lisäarvoa muille toimialoille.

Kansainvälinen matkailu kasvaa Suomessa muita Pohjoismaita nopeammin. Ulkomaalaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät Suomessa 14,8 prosenttia tammi–syyskuussa 2017. Kiinalaisten yöpymiset lisääntyivät lähes ­ 37 prosenttia.

Matkailulla on iso merkitys taloudelle ja työllisyydelle, ja hyödynnettävissä olevaa kasvupotentiaalia on edelleen runsaasti.

Matkailun edistämiseen on vuoden 2018 valtion budjetissa tulossa suhteellisesti merkittävä määrärahalisäys. Kun tähän tarkoitukseen vuonna 2017 on käytetty runsaat 10 miljoonaa euroa, vuoden 2018 luku on runsaat 18 miljoonaa euroa. Noin 80 prosentin lisäys on mittava. Olemme kuitenkin edelleen muista Pohjoismaista selvästi jäljessä. Suunnitteilla on yhteispohjoismainen markkinointistrategia, jonka toteuttamiseen pitäisi päästä kiireesti.

Lisärahoitus on tarkoitus kohdentaa muun muassa matkailumarkkinointiin, matkailu­tarjonnan kehittämiseen ympärivuotiseksi sekä matkailuyritysten digiosaamisen kohentamiseen. Eduskunta lisäsi 400 000 euroa Merellinen Saaristo -kasvuohjelmaan, jolla edistetään rannikko­seutujen ja saariston matkailua.

Esko Kiviranta

kansanedustaja, kesk.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT