Lukijalta

Lisää lahopuuta Suomen talousmetsiin

Lukijalta 16.03.2018

Lahopuu on tärkeää erilaisille kääville, jäkälille ja kovakuoriaisille sekä monille lintulajeille.Elämää ei pidä jättää naskalien ja vedenpitävän repun varaan.

Suomen metsissä yli 4 000 metsä­lajia ovat riippuvaisia lahosta ja kuolleesta puusta. Lahopuun tiedetään olevan tärkeää esimerkiksi erilaisille kääville, jäkälille ja kova­kuoriaisille, mutta se tarjoaa kodin myös monelle lintulajille.

Luonnonvarakeskuksen arvioiden mukaan lahopuun määrä on laskenut viime vuosina Pohjois-Suomessa ja hieman lisääntynyt Etelä-Suomessa.

Me käytännön toimijoita edustavat tahot haluamme vaikuttaa omalla toiminnallamme siihen, että lahopuun määrä jatkossa kasvaa talousmetsissä koko valtakunnan tasolla kaikkien metsänomistajaryhmien metsissä.

Kun otetaan huomioon, että suurin osa metsistä on yksityisessä omistuksessa ja niissä operoi laaja joukko toimijoita, on yhteisen tahtotilan löytyminen erityisen tärkeää.

Olemassa olevan lahopuun jättäminen talousmetsiin ja uuden lahopuun aktiivinen tuottaminen ovat metsän­omistajille ja metsäalan toimijoille kustannus­tehokkaimpia keinoja parantaa metsä­luonnon monimuotoisuuden tilaa.

Suurin osa Suomen metsistä on talouskäytössä, ja niissä tehtävillä toimenpiteillä luonnonhoidon positiiviset vaikutukset kertaantuvat, vaikka muutokset luonnossa näkyvätkin vasta pidemmän ajan kuluessa.

Metsänomistajalle yksinkertaisin tapa lisätä lahopuuta on säästää ne olemassa olevat kuolleet puut, jotka eivät tuoreutensa tai määränsä puolesta aiheuta hyönteistuhoriskiä.

Toimijoiden osalta tavoitteena on jättää lahot puut keräämättä energiakäyttöön ja minimoida olemassa olevan lahopuun murskaantuminen koneilla liikuttaessa.

Metsäsertifioinnin vaatimuksistakin tutut säästöpuut muodostavat ajan kuluessa tärkeää lahopuuta.

Uutta lahopuuta voidaan myös synnyttää aktiivisesti tekemällä niin sanottuja tekopökkelöitä metsien käsittelyn yhteydessä.

Mielestämme on järkevää jatkossakin kannustaa metsänomistajia tarjoamaan runsaasti lahopuuta sisältäviä alueita vapaaehtoisuuteen perustuvaan Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaan Metsoon. Ohjelman rahoitus vuodelle 2025 asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi on turvattava.

Harri Laurikka

toimitusjohtaja, Bioenergia ry

Jari Kostama

johtaja, Energiateollisuus ry

Juha Hakkarainen

metsäjohtaja, MTK ry

Tuomo Turunen

puheenjohtaja, METO Metsäalan Yrittäjät ry

Jussi Kumpula

toimitusjohtaja, Metsähallitus Metsätalous Oy

Tomi Salo

metsäjohtaja, Metsäteollisuus ry

Kai Merivuori

toimitusjohtaja, Sahateollisuus ry

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT