Lukijalta

Aurinko- ja tuulivoima tarjoavat mahdollisuuksia

Ilkka Hyttinen
Jämijärvi
Lukijalta 06.07.2012

Suomen sähkömarkkinoilla tapahtui suuri muutos kilpailun vapautuessa 1998. Tavallinen kuluttaja voi hankkia sähkönsä valitsemaltaan yhtiöltä.

Suomen sähkömarkkinoilla myydään toistaiseksi vähän tuulivoimaa. Vain noin 0,1 prosenttia kulutetusta sähköstä tuotetaan tuulella. Tämä lukema on Länsi-Euroopan alhaisimpia. Monissa EU-maissa rakennetaan tuulivoimaa vuosittain monikymmenkertaisesti Suomeen verrattuna.

Tanskan sähköntuotannosta tuulivoiman osuus on noin 16 prosenttia ja Tanskan hallituksen ohjelman mukaan sen osuus nousee 50 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Maailmanlaajuisesti tuulivoiman rakentaminen kasvaa yli 25 prosentin vuosivauhtia.

Tuulivoiman taloudellisuus on parantunut nopeasti. Tuulisähkön hinta putosi 80 prosenttia vuosien 1981 ja 1996 välillä. Hyvällä tuulipaikalla tuotetun sähkön hinta (noin 3 snt/kWh) vastaa uuden hiililauhdesähkön hintaa. Tuulella tuotetun sähkönkustannusten odotetaan laskevan yli neljänneksellä laitoskoon suurentuessa ja valmistussarjojen kasvaessa. Hiilisähkön hinta taas noussee ympäristöverojen myötä.

Alan tulevaisuudennäkymät ovat kehittyvän teknologian ja alenevan kustannuskehityksen ansiosta erinomaiset.

Vuoden 2008 lopulla julkaistun hallituksen energia- ja ilmastopoliittisen strategian tavoitteena on vuoteen 2020 mennessä rakentaa 2 000 megawattia tuulivoimakapasiteettia, jolla tuotettaisiin 6 terawattituntia sähköä vuodessa.

Tavoitteeseen pyritään ottamalla käyttöön syöttötariffit, jotka takaavat tuulivoimatuottajalle tietyn hinnan tuulivoimalla tuotetusta sähköstä. Tukijärjestelmä on edesauttanut tuulivoimalahankkeiden aloittamista. Se takaa tukea tuottajalle 12 vuoden ajan.

Saksa on aurinkoenergian edelläkävijämaa. Vuonna 2010 kaksi prosenttia energiasta tuotettiin auringosta. Tavoitteena on tuottaa neljännes koko energiatarpeesta auringon avulla vuoteen 2050 mennessä. Aurinkovoiman rakentamista vauhdittaa aurinkosähköenergian takuuhinta, joka koskee myös pientuottajia. Suomessa pientuotantoa ei tueta.

Suomi ei ole juurikaan Keski-Eurooppaa huonompi alue aurinkoenergian tuotannon kannalta. Pimeitä talvia kompensoi valoisa kesä, jolloin aurinkoa riittää lähes vuorokauden ympäri. Lisäksi Suomen etuna on matala ympäristön lämpötila, joka parantaa aurinkokennojen hyötysuhdetta.

Syöttötariffin ja pientuottajasäädösten puuttuminen on jarruttanut Suomen aurinkoenergiatuotannon kasvua. Aurinkopaneelijärjestelmien hinta on laskenut viime vuosina huimasti, ja seuraavien 5–10 vuoden aikana aurinkopaneelijärjestelmien hankkiminen tulee taloudellisesti kannattavaksi Suomessa ilman syöttötariffejakin.

Tämä onkin saanut yksittäiset ihmiset ryhtymään sähköenergian pientuottajiksi.

Euroopassa aurinkoenergian tuottaminen on iso bisnes, suurimmat aurinkosähkön tuottajat ovatkin Euroopassa. Saksa on suurin tuottaja, Italia kakkosena, Espanja kolmanneksi suurin tuottaja. Saksassa suurin osa tuotetaan omakotitalojen yhteydessä olevilla aurinkokennoilla, kun taas Espanjassa on keskitytty suuriin aurinkopuistoihin.

Mikäli asetamme tavoitteeksi, että vuoteen 2022 mennessä Suomessa käytetystä sähköenergiasta tuotetaan prosentti aurinkovoimalla, tarvitaan ihmisten kiinteistöjen katoille miljoona 1 kilowatin aurinkosähkövoimalaa. Se puolestaan tarkoittaisi 100 000 voimalan asennusta vuosittain kymmenen vuoden ajan.

Investointia voisi verrata esimerkiksi tulisijaan tai ilmalämpöpumppuun, joita molempia asennettiin vuonna 2010 noin 60 000 kappaletta. Tavoite on realistinen, mutta se vaatii kunnilta ja valtiolta kannustustoimia; on laadittava menettelytavat, joilla kiinteistö liitetään standardoidusti tulevaisuuden älysähköverkkoon. Samoin kuntien rakennustoimen määräykset kattoasennuksissa on saatettava asianmukaisesti toimivaan kuntoon.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT