Lukijalta

Elävä maaseutu on vihreä arvo

Lukijalta 12.05.2017

Muutaman henkilöjäsenen vihreiden puoluekokoukselle tekemä aloite liha-, maito- ja turkistilojen lomituspalveluiden lakkauttamisesta on herättänyt paljon keskustelua.

Vihreiden aktiivijäseninä näkisimme maatalouden toivottavan kehityssuunnan aivan toisin kuin aloitteen tekijät, jotka ilmaisevat toiveenaan muun muassa pienten maitotilojen lopettamisen kannattamattomina.

Toimiva maaseutu­ympäristö on kokonaisuus, johon kuuluu niin kasvin­tuotanto, kotieläintalous laitumineen kuin muihin elin­keinoihin nojaava asutus­kin.

Emme toivo Suomeen sellaista maatalouden mallia, jossa maito ja liha tuotetaan tuhansien eläinten yksiköissä ja eri tuotantosuunnat oheistoimintoineen ovat eriytyneet eri puolille maata.

Päinvastoin, toivomme Suomen voivan säilyttää perhetiloihin pohjautuvan tuotantorakenteen, jossa eri tuotantosuunnat ja elin­keinot elävät toisiaan tukien ja tuottaja voi saada toimeen­tulon kohtuullisilla hehtaari- ja eläinmäärillä.

Toivomme, että pienet maitotilat saavat jatkossakin olla osa elävää maaseutua koko maassa.

Pienet maitotilat elävöittävät maaseutuympäristöä ennen kaikkea laiduntamisen ansiosta, samoin lihaa tuottavat emolehmätilat.

Toisin kuin suurimmissa pihatoissa, pienillä tiloilla laidunnetaan, ja laidunkausi saattaa olla parhaimmillaan lähes puolet vuodesta. Osalla tiloista eläimiä ulkoilutetaan myös talvisin.

Talviulkoilutus on esimerkki eläinten hyvinvointia tukevasta työstä, joka lisää huomattavasti tuottajan työmäärää ja näin ollen myös loman ja lomittajan työajan tarvetta. Lomitus siis tukee eläinten hyvinvointia.

Maatalousympäristön monet taantuneet lajit, kuten kuovi, haarapääsky ja kotta­rainen ovat riippuvaisia laidunnurmista.

Pienillä, tasaisesti koko maassa sijaitsevilla tiloilla lannan käyttö on tehokasta, eikä ongelmia lannan levitysalan saamiseksi synny. Jäljellä olevat vähät perinnebiotoopit tulevat hoidettua pientiloilla, joilla laiduntamiseen on mahdollisuus.

Perhetilavaltainen maatalous pitää kylät asuttuina, maiseman kauniina ja kyläkoulut toiminnassa.

Maidontuotanto on raskasta ja vastuullista työtä. Suoma­laiset perhetilat tuottavat todennäköisesti maailman laadukkainta maitoa, ja esimerkiksi antibioottien EU-tasolla hyvin vähäiset käyttömäärät kertovat siitä, että eläimiä hoidetaan hyvin.

Lomituspalveluita on jo kiristetty nykyhallituksenkin toimesta, ja lisää kiristyksiä kaavaillaan.

Pienimmiltä tiloilta loma­oikeus on poistettu kokonaan. Tämä heijastuu tuottajien jaksamiseen. Moni joutuu menemään navettaan lomallaankin, koska lomittajan työ on kellotettu tarkkaan.

Riittävä loma ja vapaa-aika on kuitenkin ihmisoikeus. Työssä jaksaminen edellyttää, että siitä on mahdollista myös irrottautua. Päinvastoin kuin aloitteen tekijät toivovat, lomituspalvelut tulisi palauttaa myös pienimmille tiloille ja lomituksen määrää lisätä.

Pienten tilojen kannattavuudesta ja tuottajien jaksamisesta huolehtiminen on kaikkien etu: siitä hyötyvät ympäristö, eläimet, maaseutuyhteisöt ja viime kädessä koko yhteiskunta.

Toivomme kunnioitusta tuottajien työlle ja jatkossa rakentavia aloitteita elävän maaseudun säilyttämiseksi, niin oman kuin muidenkin puolueiden piiristä.

Ilona Hankonen

Hannele Vestola

Kristiina Liinaharja

Maisa Juntunen

Mikko Välttilä

Heikki Susiluoma

Tuija Luhta

Heli Piirainen

Lea-Elina Nikkilä

Mika Taipalus

Mika Seppänen

Ari Jäntti

Erna Elo

Timo Laakso

Katja Andrejev

Johanna Laakso

Mika Flöjt

Kirjoittajat ovat vihreitä vaikuttajia ja luottamushenkilöitä eri puolilta Suomea.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT