Lukijalta

HK Scanin toiminnassa vastuullisuus kaukana

Martin Ylikännö
Lukijalta 28.08.2015

HK Scan Oyj:n 
toiminta 
ketjun tasa-
painottamiseksi 
tiloja irtisanomalla 
on lyhytnäköistä 
ja tuomittavaa.

Nykyisin jokainen itseään kunnioittava yritys julistaa olevansa vastuullinen. Näin toimii myös HK Scan Oyj, jolla on erikseen palkattua väkeä kertomaan vastuullisuuden ilosanomaa.

Yhtiön kerrotaan olevan vastuullinen asiakkailleen, eläimille, ympäristölle, työntekijöille ja tuottajille. Käytännön toiminnassa tämä näkyy kovin erikoisilla tavoilla.

HK irtisanoi viime viikolla parikkalalaisen Sikaco Oy:n 1 000 emakon porsastuotantosikalan tuotantosopimuksen. Yksittäiselle tilalle irtisanominen on todellinen tragedia ja kriisi.

Laajemmin ajateltuna irtisanominen on historiallinen ja sillä tullee olemaan kauaskantoiset seuraukset koko kotieläintuotantoon.

Kovaan ratkaisuun ovat olleet syynä muun muassa sikatilojen tuotantotulosten odotettua nopeampi kehitys, sikalan sijainti, HK:n hankinnan seurannan ja suunnittelun epäonnistuminen.

Onpa yhtiö tiedottajalta kuultu irtisanomisen olevan suorastaan ympäristöteko, kun eläinten kuljetusmatka lyhenee. Tämä oli toivottavasti huonoa huumoria.

Sika-ala on kokenut valtaisan rakennemuutoksen 15:n viime vuoden aikana. Lihatalot ovat kannustaneet tiloja investoimaan, tehostamaan ja laajentamaan. Yleensä tätä kehitystyötä on tehty hyvässä yhteistyössä tilojen ja teurastamon kesken.

Sikaconkin tapauksessa HK oli vielä viime talvena esittänyt toiveita tuotannon laajentamisesta. Nyt onnistunut kehitystyö palkitaan vetämällä matto yksittäisen tuottajan jalkojen alta.

Sikamarkkinat kieltämättä ovat sekaisin Suomessa ja koko Euroopassa. Suomea rasittavat Venäjän pakotteiden lisäksi oma kansallinen säätely ja sen aiheuttama lisäkustannus. Suomessa on esimerkiksi itsestään selvää, että sioilla on häntä ja tämä koetaan tärkeäksi.

Tämä ihanne törmää kuitenkin todellisuuteen Suomen ulkopuolella, kun HK on vienyt ylijäämäporsaita kasvatettavaksi Puolaan. Puolalaiset ovat tyytyväisiä porsaiden laatuun ja terveyteen. Täyttä hintaa porsaista ei makseta, koska niiden pitkä häntä koetaan tuotannolliseksi riskiksi.

Tämän takia on tärkeää, että suomalainen lihaketju osaa seurata ja suunnitella ketjuun tarvittavien eläinten määrän. Jokainen viety porsas on tappiota. Tästä epäonnistumisesta saa Sikacokin nyt maksaa.

Tämän tapauksen valitettavin seuraus koskee kuitenkin alan mainetta rahoittajien silmissä. Sikaco Oy:llä ei ole HK:n myöntämiä eläin- tai rehuluottoja, joita tiloilla yleisesti on, joten mahdollisen konkurssin seuraukset kantavat omistajat ja rahoittajat.

Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa rahoittajat vaativat pitempiä – luultavasti laina-ajan mittaisia – tuotantosopimuksia ja lihatalojen suurempaa panostusta tilojen rahoitukseen. Tämä tuskin oli HK:nkaan tavoite, mutta on pelottavaa, jos tällaista riskiä ei osattu pörssiyhtiössä huomioida.

Suomalainen sikaketju on suurten investointien kynnyksellä, koska uusien pinta-alavaatimusten siirtymäaika päättyy 2018 alussa. Pelkästään välikasvattamokapasiteettia on rakennettava parissa vuodessa kymmenillä miljoonilla.

Mistä mahtaa tulla rahoitus investointiin, joka ei varsinaisesti tuota mitään lisää mutta on pakko tehdä?

Olen aivan varma, että nykyinen kannattavuus karsii ylimääräisen tuotannon ketjusta. Muutaman vuoden päästä ihmetellään, miten saataisiin tilat investoimaan porsastuotantoon.

Suomen Sikayrittäjät ry. katsoo, että HK Scan Oyj:n toiminta ketjun tasapainottamiseksi tiloja irtisanomalla on lyhytnäköistä ja tuomittavaa. Yksittäiset tilat eivät ole syyllisiä huonoon suunnitteluun ja johtamiseen, vaan näitä syyllisiä on etsittävä ihan muualta.

vastuullinen puheenjohtaja

Suomen Sikayrittäjät ry

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT