Lukijalta

Metsäteollisuus jalostaa puuta monipuolisesti – myös energiaksi

Antro Säilä
johtaja, liiketoiminta- ja innovaatioympäristö, Metsäteollisuus ry
Lukijalta 11.04.2012

Tutkija Lauri Hetemäki esitti otsikolla ”Kansantalous ja vihreä kasvu” Tapion biotalousseminaarissa 27.3., että puun polttaminen energiaksi saattaa olla järkevämpi tapa hyödyntää Suomen metsiä kuin paperin valmistaminen.

Hetemäki on aiemminkin ottanut kantaa suunnilleen samaan tapaan mm. Metsäntutkimuslaitoksen ja Metsämiesten säätiön 2011 julkaisemassa kirjassa Murroksen jälkeen (www.metla.fi/hanke/50168). Artikkelissaan Puu energiaksi vai paperiksi? (Bioenergialehti 6/2008) Hetemäki viittasi Pöyryn muutaman vuoden takaiseen selvitykseen, jossa tosin tarkasteltiin sekä paperintuotannon että energiantuotannon kerrannaisvaikutuksia lisäarvoon ja työllisyyteen Euroopassa.

Hetemäen halu saada näkemyksilleen suurta julkisuutta ja tapa otsikoida esityksenä näyttävästi antaa aiheesta kuitenkin liian yksipuolisen kuvan.

Julkisesta keskustelusta saa välillä käsityksen, että puulla on vain kaksi käyttömuotoa – energia tai paperi. Myös Hetemäen kansallisten tilastojen pohjalta tekemät johtopäätökset on rakennettu tälle oletukselle, vaikka oikeassa maailmassa metsäteollisuuden toiminnot sisältyvät molempiin tilastoluokkiin.

Mustavalkoista valintaa puun käyttömuotojen kesken ei todellisuudessa jouduta tekemään, eivätkä paperi ja energia sulje toisiaan pois. Puulla on hyvin monenlaisia käyttömuotoja ja elinkaarensa lopussa puuperäiset tuotteet, kuten moneen otteeseen kierrätetty paperi, voidaan aina hyödyntää bioenergiana.

Puun energiakäyttö on yksi metsäteollisuuden menestystekijöistä. Yli 40 prosenttia metsäteollisuuden käyttämästä puusta hyödynnetään bioenergiana jalostuksen yhteydessä.

Metsäteollisuuden asema Suomen bioenergiaveturina ja pienet hiilidioksidipäästöt ovat yhden ja saman tuotantoprosessin tulos, kokonaisvaltaisen puunjalostuksen ja merkittävien bioenergian tuotannon investointien ansiota.

Täysin ongelmatonta ei myöskään ole lisäarvon määritteleminen tuotteille, joiden hinnat määräytyvät erilaisilla tavoilla.

Perinteisten metsäteollisuustuotteiden, kuten paperin, hinnat muodostuvat avoimilla markkinoilla kysynnän ja tarjonnan perusteella. Energiatuotteiden hinnat sen sijaan määräytyvät hyvin pitkälle poliittisten päätösten, mm. verojen, ohjaamina.

Metsäteollisuus jalostaa kaikenlaista puuta. Saman puun eri osista valmistetaan tuotteita, joita käytetään esimerkiksi rakentamisessa, printtimediassa, pakkaamisessa, energiantuotannossa, kemianteollisuudessa ja liikenteessä.

Monipuolinen puunkäyttö on puunjalostusteollisuuden lähtökohta, joka korostuu biojalostamohankkeiden myötä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit