Lukijalta

Päätöksen postitus kesti Mavissa toista vuotta

Lukijalta 08.02.2017

Mavia niin kuin mitään muutakaan viranomaista ei ole vapautettu noudattamasta hyvän hallinnon periaatteita. Toimimaton tietokoneohjelma tai ohjelmakauden vaihtuminen ei voi selittää sitä, ettei päätöksiä saada toimitettua viljelijöille tai tukioikeuksien leikkauksista ei kuulla tukioikeuksien omistajaa.

Viljelijät sitoutuivat huhtikuussa vuonna 2015 ympäristökorvaukseen viideksi vuodeksi ja ovat noudattaneet sitoumusehtoja siitä lähtien. Sitoumuskautta on kulunut melkein kaksi vuotta, mutta päätöstä sitoumuksen hyväksymisestä tai edes vuoden 2015 tukipäätöstä ei ole vielä viljelijöille tullut. Perustuen osalta tilanne ei ole sen parempi.

Luottamuksensuoja­periaatteen pitää suojella myös maanviljelijöitä julkista valtaa vastaan.

Viljelijällä on oikeus edellyttää, että hän saa kohtuullisessa ajassa tiedon sitoumuksen hyväksymisestä ja voi näin ollen luottaa päätöksen pysyvyyteen.

Mavi on toimittanut viljelijöille tukipäätöksen luonnonhaittakorvauksen osalta vuodelta 2015 vuoden 2016 lopulla. Mikä voi olla hyväksyttävissä oleva selitys päätöksen hitaasta toimittamisaikataulusta? Tukipäätös on tulosteen mukaan tehty 2.12.2015, mutta se on jätetty postin kuljetettavaksi vasta 27.12.2016!

Olemme nähneet varsin usean viljelijän päätöksen, ja kaikilla päätöksen saaminen on kestänyt toista vuotta. Dokumentointi osoittaa, ettei syyllinen ole ainakaan Posti.

Luottamusta viljelijöiden ja vuokranantajien välillä ei lisää se, että ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti tehdään kuulematta tukioikeuksien omistajaa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus edellyttää ylimääräisten tukioikeuksien leikkaamisen, jos niiden aktivointia ei ole estänyt ylivoimainen este tai poikkeukselliset olosuhteet. Samaisessa asetuksessa säädetään myös, että varantoon otetaan ensisijaisesti ne tukioikeudet, joiden arvo on alhaisin.

Onko Suomessa jätetty käyttämättä mahdollisuudet olla mitätöimättä tukioikeuksia? Olisiko tukioikeuden arvosta riippumatta ollut kauaskantoisempaa leikata viljelijän omia tukioikeuksia kuin vuokrattuja?

Heikki Konttinen

Siilinjärvi

Marjaana Pitkänen

Siilinjärvi

Aiheeseen liittyvät artikkelit