Lukijalta

Pystyhirsi ei ole rakenteena ongelmaton

Lukijalta 23.12.2016

Painumattomuus on pysty­hirsirakenteen etu mutta myös heikkous.

Maaseudun Tulevaisuudessa (MT 19.12.) kerrottiin Jouko Makkosen ideasta, pystyhirsi­rakentamisesta.

Kyseinen rakennustapa ei ole mikään uusi keksintö vaan sitä on käytetty vähäisessä määrin jo varsin kauan, ainakin vielä viime vuosisadan ensimmäisillä vuosikymmenillä.

Mitään erityistä etuutta tavanomaiseen rakennus­tapaan nähden pystyhirsitekniikalla on tuskin saavutettavissa tarvittavien hirsien lyhyyttä lukuun ottamatta. Tavanomaisestikin salvotun hirsiseinän painuminen ja nurkkien haristuminen on hyvin pientä, jos hirret ovat rakennettaessa täysin kuivia. Hirsien kuivuushan on niitä pystyasennossa käytettäessä luonnollisesti aivan ehdoton edellytys.

Painumattomuus on pysty­hirsirakenteen etu mutta myös sen pahin heikkous. Rakenteen omalla painollaan aikaansaama tiivistymisominaisuus puuttuu.

Pystyhirsirakentamista käytettiinkin yleensä vain, kun oli saatavissa vanhoista rakennuksista purettuja kuivia hirsiä, joiden lyhyetkin pätkät saatiin näin paremmin hyödynnettyä. Rakennus vielä usein rapattiin päältä.

Ulkonäköseikoista voi olla monta mielipidettä mutta ainakin minä antaisin pisteeni perinteiselle vaaka-asentoiselle salvokselle.

Ahti Mäntymäki

Kuru

Aiheeseen liittyvät artikkelit