Lukijalta

Sähkömarkkinoiden kriisistä uusiutuvan energian aikaan

Jari Suominen
Lukijalta 22.06.2016

Ei näistä virka­miehistä ota selvää savu­saunassakaan.

Suomessa on oleellista löytää kansantalouden kannalta kustannustehokkaimmat muodot uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamiseksi.

Sähkömarkkinat ovat syntyneet Kekkosen aikana valtiovetoisin investoinnein — ei markkinaehtoisen toiminnan tuloksena. Paluuta entisiin hyviin aikoihin ei enää ole.

Valittaessa keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi on erittäin tärkeää ottaa huomioon se tosiseikka, että päästökauppa ja markkinaehtoisuus eivät Pohjoismaissa tule johtamaan tarvittaviin uusiutuvan energian investointeihin. Järjestelmä on osoittanut toimimattomuutensa: se on liian hidas ja nostaa kohtuuttomasti sähkön hintaa. Tuki ohjautuu jo olemassa olevalle tuotantokapasiteetille eikä luo uusia investointeja.

Maamme energiahuollon ja kansalaisten turvallisuuden varmistamiseksi tarvitaan poliittinen tahto ja pikaiset päätökset sekä kapasiteettireservin muodostamiseksi jo olemassa olevista, aktiivikäytöstä poistetuista fossiilisen energian tuotantolaitoksista että sähkön monimuotoisesta tuotantopaletista vuonna 2030.

Teolliseen sähköntuotantoon on luotava toimiva järjestelmä, jolla varmistetaan poliittisesti päätetty monimuotoinen 2030-energiapaletti. Kustannustehokkaimmin se toteutuu poistamalla uusilta investoinneilta niiden takaisinmaksuajalta sähkön hintaan liittyvä investointiriski – kilpailuttamalla päätetylle volyymille ja tuotantotavalle takuuhinta.

Kilpailutuksen yksityiskohtia pitäisi ryhtyä suunnittelemaan ja pilotoimaan välittömästi, jotta varmistetaan järjestelmän toimivuus ja kustannustehokkuus ennen sen laajamittaista käyttöönottoa.

Pilotointi ja demonstraatiot tarvitsevat erillisen tukimuodon. Investointitukien kilpailuttaminen ja ohjaaminen sellaisiin hankkeisiin, joiden kustannusvaikuttavuus on suurin ja jotka ovat kaupallistettavissa lyhyellä ja keskipitkällä aikajänteellä, tulisi asettaa etusijalle resursseja kohdennettaessa.

Tutkimuksen ja tuotekehityksen osalta resursseja on suunnattava erityisesti uusien energiatuotantomuotojen ja energian varastoinnin kehittämiseen. Tekes-pohjaista järjestelmää kannattaa jatkaa ja kehittää edelleen.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT