Lukijalta

Sähkön hintaan vaikuttaa moni tekijä

Anni Mikkonen
Lukijalta 13.04.2016

Maaseudun Tulevaisuuden viikonvaihteessa (MT 1.4) kirjoitettiin tuulivoimasta otsikolla Suuri puhallus. Samalla aiheella jatkettiin pääkirjoituksessa 4.4. Kirjoituksessa esille tulleisiin seikkoihin olisi hyvä tarjota myös toinen näkökulma.

Kirjoituksessa kritisoidaan tuulivoiman saamaa tukea. Päätökset tuesta tehtiin edellisen vuosikymmenen lopulla ja kuten toimittajakin kirjoittaa, sähkön hinnan tasoa ei osattu tuolloin ennustaa.

Vanhan järjestelmän ruotiminen tuntuu tarkoituksettomalta, sillä tuulivoiman tukikiintiö on jo sulkeutunut eikä siihen oteta mukaan uusia hankkeita.

Uusiutuvaa energiaa tarvitaan korvaamaan fossiilisia polttoaineita mutta uusi tuotanto tarvitsee tukea sähkön hinnan pysyessä alhaisena. Tuulivoiman osalta tulevaisuudessa voidaan puhua markkina­ehtoisesta tuki­ratkaisusta, joka poistaisi myös ylituen riskin.

Tuulivoima laskee sähkön markkinahintaa mutta vaikutus on vielä Suomen nykyisellä tuotannolla pieni. Nykyi­sellä tuotantotuella Suomeen rakennettu tuulivoima kattaa sähkön kulutuksesta alle kolme prosenttia.

Määrä laskee sähkönhintaa, mutta ei romuta koko sähkömarkkinaa, kuten julkisuudessa on viime aikoina annettu ymmärtää.

Sähkön alhainen hinta on osa käynnissä olevan energiamurroksen vaikutusta ja monen tekijän summa. Hinnan laskun syitä ovat muun muassa taantumasta johtuva sähkön kysynnän lasku, fossiilisten polttoaineiden markkinahinnat, päästöoikeuden alhainen hinta ja Pohjoismaiden monta hyvää vesivoimavuotta.

Maailman energiajärjestön IEA:n mukaan maailman fossiilipäästöjen kasvu on pysähtynyt maailmantalouden kasvusta huolimatta, kiitos uusiutuvan energian käytön kasvun.

Päästövähennysten vuoksi tuulivoimaa ja muuta uusiutuvan energian kapasiteettia on tärkeää lisätä, niin meillä kuin muuallakin.

Suomen tavoite on 2020-­luvulla tuottaa 50 prosenttia kaikesta energiastaan uusiutuvalla energialla. Tämän tavoitteen saavuttaminen vaatii myös lisää tuulivoimaa. Lisää sähkötehoakin toki tarvitaan, sitä tuulivoima tarjoaa.

Sen lisäksi, että ilmaston lämpeneminen on vakava ympäristöuhka, on uusiutuvan energian lisäämisellä positiivisia taloudellisia vaikutuksia. Kansainvälinen uusiutuvan energian järjestö Irena laskee, että uusiutuvien energia­muotojen osuuden kaksinkertaistaminen voisi tuoda maailmalle biljoonien eurojen hyödyt.

Säästöjen lasketaan syntyvän ilmansaasteiden ja hiilidioksidipäästöjen vähenemisestä. Järjestön mukaan ilmansaasteiden väheneminen säästäisi jopa neljän miljoonan ihmisen hengen vuosittain.

Voimme myös pohtia, haluammeko kulutuspiikkiä pelätessämme tuoda mittavat määrät energiaa ulko­mailta, vai olisiko järkevämpää rakentaa kotimaista uusiutuvaa energiantuotantoa ja kattaa ajoittaiset kulutuspiikit tuontienergialla silloin, kun uusiutuvaa energiaa ei syystä tai toisesta ole tarjolla.

Parhaillaan maailmalla käynnissä oleva energiamurros on megatrendi, joka etenee, teki Suomi mitä tahansa. Nyt on aika miettiä tarkasti haluammeko olla osa posi­tiivista muutosta vai jäämmekö polkemaan paikoillemme. Muutos on joka tapauksessa väistämätön.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT