Lukijalta

Suomen pyrittävä vahvistamaan asemaansa

Lukijalta 06.02.2017

Maailma on kuluneen vuoden aikana tullut aiempaa epävarmempaan aikaan.

Brexit ja EU:ta hajottamaan pyrkivien kansallismielisten suuntausten nousu Euroopassa sekä Trumpin tulo Yhdysvaltojen presidentiksi ovat muuttaneet maailmaa niin, että Suomelle tärkein asia on nyt oltava pyrkimys oman aseman vahvistamiseen.

Vuoden 1975 ETYK Helsin­gissä aikanaan selkeästi vakautti Suomen asemaa. Lipposen tavoite viedä Suomi EU:n ytimiin nosti Suomen kokoaan suurempaan asemaan Euroopassa.

Se tapahtui aikana, jolloin asemamme ei ollut mitenkään epävarma tai kyseenalaistettu mihinkään suuntaan. Nyt voidaan ajatella, että se tapahtui oikeaan aikaan, koska silloin se ei aiheuttanut minkäänlaisia intohimoja, mitä nyt vähän omassa maassamme.

Maailma ympärillämme on kuluneen vuoden aikana tullut aiempaa epävarmempaan aikaan. Naapurimme Venäjä on presidentti Putinin johdolla jo aiemmin todettu arvaamattomaksi pyrkiessään varsin omavaltaisia keinoja käyttäen nousemaan vaikutusvallaltaan suurvalta-asemaan.

Yhdysvaltojen uuden presidentin ensimmäiset viikot virassaan osoittavat samaa arvaamattomuutta ja piittaamattomuutta myös todellisen suurvallan politiikassa. Vailla vastausta on vielä, mitä on tarkoittanut arvio Naton vanhanaikaisuudesta, mutta minusta aiheellinen on pelko diilejä työkseenkin harrastaneen Trumpin diilistä Putinin kanssa yli Ukrainan ja muiden Euroopan maiden.

Etelä-Euroopan rahoituskriisi EU:n löperön ja sinisilmäisen päätöksenteon seurauksena heikensi Suomen kannalta tärkeän viitekehityksen asemaa, kun EU on menettänyt oman sisäisen uskottavuutensa lisäksi uskottavuuttaan myös maailmalla.

Suomen tehtävä on nyt oltava lääkärin rooli EU:ssa ja pyrittävä osaltaan saamaan vaiva kerrallaan pahimpia kipukohtia paranneltua. En tiedä, kuka ensimmäisenä on sanonut, mutta viimeksi sen Olli Rehn haastattelussaan totesi, että EU:n tavoitteena tulee olla suuri isoissa ja pieni pienissä asioissa.

Suomen asema on kiinni siitäkin, mikä on EU:n asema. Eroaminen eurosta tai EU:sta ei vahvistaisi Suomen asemaa, ei edes Suomen taloutta.

On totta, että Ruotsi hyötyi kelluvasta kruunusta valuutta­kriisin aikana. Varsinainen perusta Suomen ja Ruotsin talouksien erilaiselle kehitykselle on Sixten Korkmanin sanoin kuitenkin se, että Ruotsi on hoitanut talouttaan, kuin se olisi eurossa, mutta Suomessa on kustannustason annettu nousta.

Oppimestarimainen esiintyminen muita talouttaan huonosti hoitaneita maita kohtaan on heikentänyt Suomen asemaa EU:n sisällä.

Meillä käydään paljon keskustelua myös Suomen ja Naton suhteesta. Pitäisikö Suomen olla Naton jäsen?

Joidenkin mielestä se olisi ainoa todellinen turvatakuu Suomelle. Tässä yhteydessä on kuitenkin tarpeellista tiedostaa eri puolustussopimusten merkitys toisen maailmansodan ajalta. Joka ikinen rikottiin ennen sodan päättymistä. Todellista turvallisuusmerkitystä ei ollut ainoallakaan.

Suomen on hoidettava asemansa niin, että se ei missään olosuhteissa joudu kaupanteon kohteeksi.

Ollakseen vakaa toimija, on oman talouden oltava kunnossa. Ollakseen vakaa ja luotettava toimija, on oman sisäisen turvallisuuden oltava kunnossa.

On tunnistettava turvallisuusriskit, myös kaksoiskansalaisuuden myötä mahdollisesti syntyvät.

Ismo Saari

Salo

Aiheeseen liittyvät artikkelit