Lukijalta

THL ja ”kovat” rasvat

Kari Salminen
professoriHelsinki
Lukijalta 10.12.2012

Maaseudun Tulevaisuus uutisoi (MT 26.11.) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Finriski-tutkimuksesta. Laitos väittää suomalaisten kolesterolitason nousseen ja esittää syyksi siihen voin ja voi-kasviöljyseosten lisääntyneen kulutuksen.

Finsriski-tutkimuksessa on vuosina 2007 ja 2012 mitattu 25–74 vuotiaiden miesten ja naisten kolesterolipitoisuutta. Miehillä se vuonna 2007 oli 5,23 (mmol/l ) ja vuonna 2012 vastaavasti 5,25 – eli erotus on 0,02. Naisilla vastaavat luvut olivat 5,27 ja 5,38 eli erotus 0,11.

THL ei ole tehnyt raporteissaan tieteelliseen tutkimukseen aina ehdottomasti kuuluvaa tilastollista tarkastelua, joka osoittaisi nämä sadasosissa mitatut erot merkitseviksi.

THL:n edustaja, professori Erkki Vartiainen kieltäytyy vastaamaan yksinkertaiseen kysymykseeni erojen merkitsevyydestä ja mittauksen hajonnasta. Haluttomuus vastata kertoo kaiken: mitään todellista nousua suomalaisten kolesterolitasossa ei ole.

THL:n edustajat käyttävät jatkuvasti termejä ”kova” ja ”pehmeä” rasva. Ne ovat markkinointislangia, kuten HK:n mainoksestakin oikein korostetusti näkyy (MT 26.11.). Termit eivät kuitenkaan kuulu ravitsemustieteen sanastoon. Tieteellisissä tutkimuksissa ei näitä epämääräisiä sanoja käytetä.

Tarkastellaanpa esimerkiksi termiä ”pehmeä” rasva, jolle on annettu myönteinen leima. Kuitenkin juuri sitä käyttäen on ravintoomme vuosikymmeniä sitten tuotu margariinien osittaishydrauksessa syntyvät transrasvahapot. Näillä juoksevat kasviöljyt on kemiallisesti muutettu kiinteiksi rasiassa pysyviksi margariineiksi.

Nykyisin kaikki asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että juuri nämä transhapot ovat sydänhaitallisia. Margariiniteollisuus on asian reilusti myöntäen poistanut ne kaikessa hiljaisuudessa pöytämargariineista.

Muistettakoon, että THL:n nykyjohto aikanaan varsin aktiivisesti mainosti näitä osittaishydrattuja rasvoja. Termi ”pehmeä” rasva on edelleen kyseenalainen, koska se nykyisin peittää alleen osittaishydrauksen korvaavat, katalyyttisessä vaihtoesteröinnissä syntyvät rasvat. Margariinien pakkausmerkinnöissä niistä käytetään harhaanjohtavasti nimitystä ”kasvirasva”.

THL väittää voin ja voi-kasviöljyseosten myönteisen kasvun aiheuttaneen väestön kolesterolitason ”nousun”. Kuitenkaan THL ei ole pystynyt kysyttäessä koskaan nimeämään tieteellisiä tutkimuksia, jotka osoittaisivat maitorasvan aiheuttavan sydänsairastavuutta tai -kuolleisuutta.

Sen sijaan nykytutkimus osoittaa, ettei maitorasvalla ole haitallisia vaikutuksia sydänterveyteen. Maitorasva saattaa jopa edistää sydän- ja verisuoniterveyttä.

On todella hienoa, että HK on saanut THL:n palkinnon rypsiöljyn lisäämisestä porsaiden ruokintaan. Runsaat 20 vuotta sitten Valio toi uranuurtajana maailmassa markkinoillemme voi-kasviöljyseoksen, Voimariinin. Siinä merkittävä osuus maitorasvasta korvattiin rypsiöljyllä.

Nykyinen Oivariinivalikoima on laaja ja tuotteet sisältävät erilaisia määriä rypsiöljyä. Kuitenkin nämä tuotteet ovat jatkuvasti THL:n mustalla listalla. Missä logiikka?

On kovin valitettavaa, että THL:ssä on tieteellisesti perusteeton, tunteisiin perustuva kielteinen asenne maitorasvaa kohtaan. Asenne ei muuttune, ennen kuin uusi nykytieteen osaava polvi tulee THL:n ruoriin.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT