Lukijalta

Tiilikainen aloittanut normitalkoot ripeästi

Heikki Peltola
Lukijalta 02.11.2015

Maaseutu-
virastosta 
on tullut valtio 
valtiossa. Kukaan tai mikään taho 
ei saa sitä kuriin.

Viime syksynä (4.9.2014) ojensin Stop turhalle byrokratialle -tilaisuudessa silloiselle maa- ja metsätalousministerille Petteri Orpolle (kok.) nipun papereita. Se sisälsi ohjeita viljelijän byrokratian purkamiseen.

Ohjenuorana oli, että suurimmaksi osaksi byrokratia on kotikutoista. Orpo ei ehtinyt toteuttaa lupaamaansa byrokratian purkua.

Nyt uusi ministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) on ryhtynyt tuumasta toimeen. Kiitoksia erittäin paljon!

Esimerkkeinä kylvöpäivän siirto heinäkuun 22. päivään ja maalaisjärjen käyttöönotto nitraattiasetuksessa. Molemmissa näissä on aiemmin menty EU:n selän taakse, että "kun tuo EU-komissio määrää".

Ministerin on helppo selvittää asiat komissioon päin. Sieltä kun ei ole koskaan vaadittukaan näitä järjettömyyksiä nitraattiasetukseen.

EU:n nitraattidirektiivi on vuodelta 1991. Siitä Suomen virkamiehet tekivät näitä erikoisia tulkintojaan. Kaltevien peltojen orgaanisen lannan levityskiellon kumosi jo silloinen ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.).

Ministeri Tiilikainen on aloittanut pestinsä mitä parhaimmalla tavalla, karsimalla tätä nimenomaan kotikutoista byrokratiaa.

On väitetty, että peltojen jatkuva mittaaminen "maailman tappiin" johtuisi Suomen EU-liittymissopimuksesta. Europe direckt -palvelusta saamani tiedon mukaan Suomen liittymissopimuksessa ei mainita tällaista.

VTV on puolestaan todennut, että ”vuosittainen peltojen uudelleen digitointi aiheuttaa viljelijöille kohtuuttoman hallinnollisen taakan.”

Ministerin on syytä selvittää asia ja ottaa tässäkin järki mukaan. Esimerkiksi tukilomakkeelle rasti, jossa viljelijä sitoutuu senhetkiseen pinta-alaan lohkojensa osalta viideksi vuodeksi.

Mikäli viljelijä noudattaa sitoumusta eikä muuta pinta-aloja, hänen lohkojaan ei tarvitse mitata koko viisivuotiskauden aikana. Suurin osa viljelijöistä sitoutuisi tähän ja 20 vuotta kestänyt ”aarileikki” päättyisi.

Tässä lehdessä (MT 18.9) oli juttu, jossa MMM epäilee, voiko se maksaa ympäristö korvauksia sopimuksen mukaan. On ennenkuulumatonta, jos Suomen valtioon ei voi luottaa sopimusosapuolena!

Erityisesti nousivat esiin suojavyöhykkeet, koska ne voivat tuottaa paremmin kuin viljat. Ei todellakaan ole ympäristösopimuksen tehneen viljelijän syy, jos viljanviljely on Suomessa kannattamatonta.

Virkamiehet ovat valmistelleet uutta ympäristösopimusjärjestelmää ilmeisesti vuosikausia. Ja hyvällä palkalla.

Suomi on lyönyt lukkoon EU:n kanssa Manner-Suomen kehittämisohjelman 2014–2020. Nyt se aikoo esittää siihen muutoksia. Hyväksyykö komissio ne, jää nähtäväksi.

Tämä kertoo jotakin Suomen virkamiesten ammattitaidosta. Ensin valmistellaan ja tehdään työtä vuosikausia ja hyväksytetään maaseutuohjelma komissiolla. Ei ole ehtinyt muste kuivaa sopimuksesta, kun Suomi jo ehdottaa siihen muutoksia.

Olisi sangen erikoista, ellei komissio ota kantaa, että jo tehtyjä sopimuksia ei voi rikkoa. Ministeri Tiilikaisen tehtäväksi jää osoittaa, että jo tehdyistä sopimuksista pidetään kiinni ja että Suomen valtioon voi luottaa.

Tukien maksuaikataulu on puhuttanut. Näinkin selvän asian Maaseutuvirasto on onnistunut sekoittamaan.

Ensin tietenkin on menty EU-komission selän taakse. Nyt jopa MTK:ssa tiedetään, ettei komissio patoa viljelijöille maksettavia tukia. Komission mukaan 75 prosenttia tuista voidaan maksaa, vaikka kaikkia tarkastuksia ei olekaan suoritettu.

Päinvastoin komissio varoittaa Suomen virkamiehiä epäsäännöllisyyksistä. Tuet olisi maksettava totutun aikataulun mukaan.

Rahat tukiin on lähetetty EU:sta jo aikoja sitten. Kuten MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila sanoi, nyt vuorossa ovat "kootut selitykset".

Maaseutuvirastosta on vedottu, että kaikki ovat tienneet jo viime vuonna, etteivät Maaseutuviraston ohjelmat toimi kunnolla. Todella erikoista!

Nyt viimeksi ylijohtaja Leena Tenhola sanoi syyksi, että hallinnollisia toimenpiteitä on vielä paljon tekemättä – mitä tuo sitten tarkoittaakaan?

Maaseutuvirastosta on tullut valtio valtiossa. Kukaan tai mikään taho ei saa sitä kuriin.

Kun Suomi 1995 liittyi unioniin, MMM hoiti kaikki asiat. Kaiholla muistelemme aikoja, kun asiat hoituivat ongelmitta. Siis 12 vuotta.

Vuonna 2007 perustettiin Maaseutuvirasto, ja soppa on mennyt yhä sakeammaksi. Nyt ei makseta edes meille kuuluvia, pienentyneitä tukia ajallaan! Hirmuista!

Ymmärrän, että ministeri Tiilikaisella työsarkaa riittää, mutta mitäpä jos palattaisiin vanhaan hyvään aikaan ja lopetetaan koko Maaseutuvirasto. MMM pystyy hoitamaan asiat, kuten se teki 12 vuotta.

Maaseutuviraston toimet on joka tapauksessa tutkittava suurennuslasilla.

Kiitos vielä kerran ministeri Tiilikainen, erinomainen alku ministerin pestille.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT