Lukijalta

Tukipäätösten postituksesta ja tukioikeuksista

Lukijalta 15.02.2017

Heikki Konttinen ja Marjaana Pitkänen kirjoittivat mielipide­kirjoituksessaan (MT 8.2.) viljelijöiden tukipäätösten toimitusajasta ja tukioikeuksien mitätöinnistä.

Kirjoittajat peräänkuuluttavat hyvän hallinnon periaatteiden noudattamista. Heidän mukaansa ohjelmakauden vaihtuminen ei voi selittää sitä, ettei päätöksiä saada toimitettua viljelijöille tai tukioikeuksien leikkauksista ei kuulla tukioikeuksien omistajaa.

Se miksi ohjelmakauden alun tukipäätökset ovat viipyneet, johtuu asioiden tekemisen asettamisesta tärkeysjärjestykseen. Tukien maksaminen viljelijöille luvatussa uudessa maksuaikataulussa nähtiin hallinnossa tärkeämmäksi tehtäväksi kuin tukipäätösten valmistelu ja lähettäminen.

Linjaus tehtiin yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Myös tuottajajärjestöt toivovat tukien maksamista heti, kun se on mahdollista. Viljelijöille tehty linjaus näkyy siinä, että tukipäätöksen tulo viipyy maksun saamisen jälkeen.

Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset alkoivat lokakuussa 2016 lähettää ensimmäisiä päätöksiä tukivuodelta 2015 maksetuista viljelijätuista. Kunnat ja elykeskukset jatkavat vielä alkuvuoden aikana tukipäätösten lähettämistä viljelijöille.

Tukipäätöksestä viljelijä näkee kaikki tukeen liittyvät maksutapahtumat ja pinta- alan, jonka perusteella tuki on maksettu. Myös mahdolliset tukiehdoissa havaitut puutteet on esitetty päätöksessä.

Erilaisten päätösten viipymisestä maataloushallinto on saanut aiheellista palautetta. Mikään ei kuitenkaan ole mennyt tuensaajalta sivu suun. Tukimaksut on maksettu, ja saapuvat sitoumus- tai tukipäätökset sisältävät mahdollisuuden hakea tarvittaessa päätökseen muutosta. Muutoksenhakuaika alkaa seitsemäntenä päivänä päätöksen postituspäivästä.

Tukioikeuksiin liittyen päätös ylimääräisten tukioi­keuksien mitätöinnistä tehtiin rekisteritietojen perusteella. Perustietoihin kohdistettiin useita eri tarkistuksia, joten kuuleminen nähtiin tarpeettomana viljelijään kohdistuvana hallinnollisena toimenpiteenä. Muutoksenhakumahdollisuus pätee myös tukioikeuksien mitätöintipäätöksiin.

Kirjoittajat kysyivät myös, jätettiinkö Suomessa käyttämättä mahdollisuus olla mitätöimättä tukioikeuksia. Suomessa tätä mahdollisuutta ei hyödynnetty, vaan poliittisesti päätettiin säilyttää vanhat tukioikeudet.

Tästä päätöksestä seurasi, että tukioikeuksien mitätöinti tehtiin EU-asetusten edellyttämällä tavalla. Tukioikeuksien mitätöinti ainoastaan aktiivi­viljelijältä ei ollut näiden asetusten mukaista.

Vesa Perätalo

tukipäällikkö

Maaseutuvirasto

Aiheeseen liittyvät artikkelit