Lukijalta

Tulevat polvet voittavat, kun metsiä hoidetaan

Lukijalta 09.10.2017

Maaseutu- ja erävihreiden puheenjohtaja Silja Keränen piti Suomelle päästömaksuja toivovien meppien toimintaa isänmaallisena (MT 4.10.).

Olen täysin päinvastaista mieltä. Kestävä metsänhoito on Suomen ylpeys, josta kannattaa ottaa mallia muillekin.

Suomessa hakattu metsä ei jää aukoksi, vaan laki velvoittaa uudistamaan metsän. Suomalaista metsänhoitoa ei pidä verrata indonesialaiseen tai brasilialaiseen, jossa metsä hävitetään kokonaan öljypalmun tai soijan tieltä.

Kun metsälle on järkeviä teollisuuden käyttökohteita, tulee metsän kasvattamiselle kannuste. Jos näin ei ole, metsä on arvotonta eikä sen hoitoon panosteta.

Sen sijaan vihreitten hegemonia siitä, että väki pitäisi keskittää suuriin keskuksiin, aiheuttaa itsessään metsäkatoa. Suomessakin metsiä on hävitetty viime aikoina lähinnä kaupunkirakentamisen tieltä.

Suomen metsiin kertyi viime vuonna 24 miljoonaa kuutiometriä lisää puuta. Metsiin sitoutunut hiilimäärä oli siis suurempi kuin sieltä poistunut.

Suomalainen metsä ja biotuotteet puukerrostaloista lämpöön ovat mitä hienointa kiertotaloutta, joka luo töitä, elinvoimaa ja omavaraisuutta. Siksi harmittaa, että vihreät yrittävät luoda lisääntyvästä puun käytöstä populistisen uhkakuvan, jolla ratsastaa.

Hakkuita tehdään Suomessa kestävyyskriteerit ja monimuotoisuus huomioiden. Puuvaranto kasvaa aina enemmän kuin metsistämme hakataan.

Suomen metsät sitovat hiiltä enemmän kuin koskaan ennen, koska metsäpolitiikkamme on tähän asti hyväksynyt metsien hoidon. Haluavatko vihreät, että metsämme kasvavat lisää vai ei?

Kaikki tahot vihreitä myöten hyväksyvät ainakin toistaiseksi puurakentamisen. Puutuotteet ovatkin metsää parempi varasto hiilelle.

On kuitenkin syytä ymmärtää, että puusta ei voi ottaa käyttöön vain tukkiosaa ja jättää latvusta kasvamaan. Puuta ei voi kaataa osittain. On järkevää käyttää puusta tukin lisäksi muutkin osat eikä vain jättää niitä lahoamaan metsiin.

Aina kun ostamme uusiutuvan tuotteen, joka on korvannut fossiilisen, teemme ilmastoteon. Eikö niin Silja?

Suomen EU-tavoitteet eivät uhkaa hiilinieluja, vaan pitävät nieluja yllä lapsillemmekin – kiitos maailman edistyksellisimmän metsänhoidon, joka on ylpeyden aihe meille suomalaisille!

Anne Kalmari

maatalous- ja metsätieteiden maisteri

kansanedustaja (kesk.)

maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja

Kivijärvi

Aiheeseen liittyvät artikkelit