Lukijalta

Tuulivoima

Kauno Pietilä
Lukijalta 22.05.2015

Tuulivoimasta on keskusteltu paljon, puolesta ja vastaan. Lehtitiedon mukaan kaksi naista esitti, että tuulivoimalla pitäisi olla kahden kilometrin etäisyys asutuksesta.

Tämä on hyvä ja asiallinen esitys. Se rajaa aika paljon ihmisten kokemia haittoja ja vähentää voimaloita asutuilla alueilla.

Vaikka tuulivoimaa pidetään saasteettomana, sillä on kuitenkin ongelmia.

Yksi tällainen Suomen leveysasteilla on sää. Esimerkiksi niin sanottu alijäähtynyt vesi, jonka ominaisuus on sellainen, että se tekee jäätä, jos kohtaa määrätyllä nopeudella kiinteää ainetta.

Tuulivoimalan siiven nopeus on akselilla nolla ja lavan päissä kaksisataa kilometriä tunnissa tai enemmän, rakenteesta riippuen. Tämän siiven tyven lähellä on teoriassa jään muodostuksen mahdollisuus.

Tämä aiheuttaa sen, että siipi tiputtaa jäätä maahan. Myös siivessä tapahtuva jatkuva pituussuuntainen lämpöjännitys voi tehdä hiushalkeamia ja pahimmassa tapauksessa katkaista siiven.

Aerodynamiikan lakien mukaan edellä oleva tapahtumaketju on mahdollinen Suomen leveysasteilla.

Turvallisuussyistä tuulivoima pitäisi sijoittaa merelle. Voidaan myös todeta, että tuulivoiman suuret kustannukset sopivat huonosti Suomen tämän hetken talousnäkymiin.

Sähkön tuotannossa sähkön ja kaukolämmön yhteistuotanto tuntuisi hyötysuhteen puolesta järkevimmältä ja esimerkiksi kotimaisella hakkeella toteuttaen.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT