Lukijalta

Tuulivoima pyörii verorahoilla

Jani Moisio
Tampere
Lukijalta 19.07.2013

Tuulivoima itsessään on kannattamatonta. Syöttötariffijärjestelmässä tuottaja saa 12 vuoden ajan sähkön markkinahinnan tai päästöoikeuden markkinahinnan ja takuuhinnan erotuksen mukaan muuttuvaa tukea.

Sijoituspaikasta riippumatta nykyisin tyypillinen 3 megawatin mylly kustantaa veronmaksajille noin 0,5 miljoonaa euroa tuotantotukena vuodessa. Siitäkin menee pääosa ulkomaisille sijoittajille hyödyttämättä veronmaksajia. Myös suunnittelun toteutuksen hoitaa usein ulkomaille rekisteröitynyt yritys.

Syöttötariffi passivoi eikä kannusta kehittämään alaa. Kun tuki loppuu, toiminta muuttuu kannattamattomaksi. Kuka siivoaa myllyt pois ja miten? Olisi järkevämpää kantaa vastuuta tulevaisuudesta pikavoittojen sijaan.

Rakentaminen työllistäisi hetkeksi maarakennusalaa. Suurimmaksi osaksi myllyt rakennetaan ulkomailla. Valmiina ala ei työllistä juuri ketään. Merkitys työllisyyteen on olematon.

Varmoja hyötyjiä ovat suuryrittäjät ja sijoittajat, jotka saavat ruhtinaalliset Suomen valtion tuet usean vuoden ajan. Lisäksi ulkomaalaiset sijoittajat hyötyvät päästökaupan kautta. Kunta hyötyy vähän kiinteistöverojen muodossa mutta menettää samalla arvokasta kulttuuriperimää ja luonnon kauniita alueita ahneudelle. Siis tämä kaikki veron maksajien tuki rahoilla.

Mikäli tuulivoima aidosti lasketaan energiatuotantoon, tarvitaan varavoima. Kun varavoimaksi rakennetaan usein kivihiilivoimaloita tai muita fossiilisia polttoaineita käyttäviä voimaloita, hiilidioksidipäästöt kasvavat. Näin on tuulivoiman edelläkävijämaissa tilastojen valossa myös käynyt.

Kun otetaan huomioon myllyjen vaikutukset maisemaan, äänihaitat, lähialueen tonttien ja kiinteistöjen arvon alentuma ja muu sellainen, olisi syytä unohtaa koko tuulivoima nykyisellä veromarkkojen tuhlailutyylillä.

Pitäisi siirtyä järkevimpiin kestävän kehityksen sähköntuotantovaihtoehtoihin ja samalla luotaisiin työpaikkoja aidoille työntekijöille.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT