Lukijalta

Tuulivoiman rakentaminen vei rauhan

Sari ja Kari Lindgren
Lukijalta 25.05.2015

Asumme Ilmajoella Santavuoren alueen lähistöllä. Alueella on pururata, Lakeuden luontopolun osio sekä näköalatorni laavuineen.

Alueen virkistyskäyttö on ollut kuntalaisille tärkeä. Alueella on nyt ruvettu vauhdilla rakentamaan 16 tuulivoimaturbiinin "puistoa".

Tuulimyllyalueelle johtaa soratie, jota vahvistettiin rakennusvaihetta ennakoiden jo viime vuonna. Tien liikennemäärä on tähän saakka ollut kohtuullisen vähäinen.

Kunta myönsi alueelle jo aikaisemmin luvan kivilouhokselle. Metsäalueella on nyt kymmeniä työkoneita, metsää kaadetaan, tiestöä rakennetaan ja myllyjen alustoja perustetaan.

Näiden aiheuttama liikenne on valtavaa. Saimme juuri tiedon, että toukokuun lopulla valetaan ensimmäisen myllyn perusta. Kyseinen valu kestää noin 12 tuntia. Sen aikana tiellä liikkuu noin 90 betoniautoa. Eli pelkkiä betonikuljetuksia tulee olemaan työmaan aikana noin 1 500.

Näiden lisäksi voimme vain arvuutella sitä, millaisella kalustomäärällä kuljetetaan varsinaisten maanpäällisten myllyjen osat. Joku osaa varmaankin laskea näiden jättämän "hiilijalanjäljen".

Näin lähiasukkaan kokemuksella voimme kertoa, että emme koskaan voineet edes kuvitella, millaiseksi luonnon keskellä oleva sivukylämme muuttuu. Jatkuva melu ja liikenteen aiheuttama häiriö vaikuttavat elämämme laatuun.

Entinen maa- ja metsätalousalue on muuttunut kunnan päätöksellä "teollisuusalueeksi". Ilmeisesti tärkeämpää on kiinteistöverotuotto sekä rakennusaikainen paikallinen työllistävä vaikutus kuin luontoarvot.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT