Vieraskolumnit

Maatalouden luvattu kriisipaketti

Juha Sipilä
Vieraskolumnit 16.09.2016

Ylitarjonta EU-markkinoilla on painanut tuottajahintoja kestämättömästi.

Olemme etsineet avoimesti maatalouden vakavaan tilanteeseen kaikkia niitä mahdollisia keinoja, joita hallituksella on käytettävissä. Traktorimarssin yhteydessä luvattu maatalouden kriisipaketti syntyi budjettiriihen yhteydessä.

Kevään kehysriihessä helpotettiin luonnonhaittakorvauksen ja kansallisten tukien kehyssäästöä yhteensä 27 miljoonalla eurolla vuonna 2017.

Nyt budjettiriihessä linjasimme, että maatalouden kriisipakettiin kohdennetaan 50 miljoonaa euroa. Tästä noin 20 miljoonaa euroa on ensi vuoden budjetissa. Kohteina ovat tilat, jotka ovat hiljattain investoineet merkittävästi sekä panostukset viljelijöiden jaksamiseen ja hyvinvointiin. Loput 30 miljoonaa euroa jaetaan syksyn lisäbudjetissa.

Erityisesti maidontuotannon markkinoiden vakauttamiseen on etsitty keinoja EU:n jäsenmaiden aloitteesta. Ylitarjonta EU-markkinoilla on painanut tuottajahintoja kestämättömästi. Komissio käynnisti EU:n laajuisen maidontuotannon vähentämisen tukiohjelman. Sitä täydennetään jäsenmaittain kotieläintalouden sopeutumiseen tähtäävällä ohjelmalla.

Suomessa tähän ohjelmaan saadaan EU-rahoitusta 7,5 miljoonaa euroa. Olemme hallituksessa päättäneet täydentää ohjelman rahoitusta täysimääräisesti yhtä suurella kansallisella kriisirahoituksella.

Sopeutumisohjelman tarkempi kohdentaminen ja rakenne linjataan aivan lähiaikoina.

Maaseutuohjelmaan kuuluvien suurimpien viljelijätukien maksaminen vuodelta 2016 käynnistyy vaiheittain lokakuussa. EU-poikkeussäädöksen pohjalta näiden tukien ensimmäisinä maksuerinä voidaan maksaa jopa 85 prosenttia koko tukimäärästä maatilojen vaikean taloudellisen tilanteen helpottamiseksi.

Tämä prosenttikorotus tarkoittaa usean kymmenen miljoonan euron tukimäärän aikaistumista luonnonhaitta- ja ympäristökorvauksissa joulukuulta ja ensi keväältä loka–marraskuulle.

Lisäksi kuluvan vuoden lopulla voidaan maksaa noin 90 miljoonaa euroa enemmän EU:n suoria tukia ja kansallisia peltotukia vuoden 2015 maksurytmiin verrattuna, kun siirtymävaihe uudelle tukikaudelle nyt vakiintuu.

Maatiloilla on usein hankalaa selvitä kassavirran vaihdellessa suuresti. Erityisesti kehittämisinvestointeja tehneet maatilat voivat tarvita yllättävässä tilanteessa merkittävää lisärahoitusta ylläpitääkseen maksuvalmiuttaan. Maatalouden maksuvalmiuslainapaketti olisi tähän uusi väline. Se on nyt valmistelussa.

Paketilla helpotettaisiin olennaisesti yrittäjien rahoitusmahdollisuuksia. Jo myönnettyihin maatalouden valtionlainoihin ja korkotukilainoihin on päätetty antaa maksuhelpotuksia.

Maatalouden ahdinko ja epätoivo vaikuttaa jaksamiseen ja hyvinvointiin. Lomitusjärjestelmää tuetaan ensi vuonna siten, että lomitusmaksuja voidaan alentaa yhteensä 10 miljoonalla eurolla.

Viljelijöiden avun tarve on tärkeää huomata ajoissa, ja ohjata heidät hakemaan apua jaksamiseen. Jo käynnissä olevia käytännön hankkeita on syytä jatkaa ja tehostaa. Tähänkin kokonaisuuteen on kohdennettu lisärahoitusta.

Kriisipaketti sisältää myös useita muita alkutuotannon tilannetta helpottavia toimia. Luomu- ja biokaasun tuotantoa edistetään aktiivisesti. Liha- ja maitovalmisteiden alkuperämerkintöjen käyttöä vauhditetaan. Näin edistetään kotimaisten tuotteiden menekkiä. Sikaloiden karsinatilojen lisäämiseen annettua siirtymäaikaa on päätetty jatkaa seitsemällä vuodella. Tämä helpottaa sikatilojen asemaa suorana kustannussäästönä.

Näillä toimilla hallitus pyrki tässä tilanteessa edistämään ja turvaamaan lähellä tuotetun kotimaisen ruuan tulevaisuuden.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT