Komissio soveltaa tiedettä valikoidusti

Euroopan unionin komissiolla olisi nyt erittäin hyvä tilaisuus toteuttaa puheenjohtajansa viestiä ja antaa jäsenmaiden päättää metsistään.
 EU:n kestävän rahoituksen foorumi haluaa muun muassa vähentää hakkuita, lisätä metsiensuojelua ja kasvattaa lahopuun määrää metsissä.