Nuorten kiinnostus ruuan alkuperää kohtaan vähenee

Edes ilmastonmuutoksen torjunta tai monimuotoisuuden turvaaminen maataloustukien avulla ei ole 18–25-vuotiaiden mielestä yhtä tärkeää kuin kaikkien heitä vanhempien ikäluokkien mielestä.