Metsäpalvelu

Kehitämme MT Metsäpalvelua. Ole hyvä ja anna meille palautetta palvelusta.

Puun hinta ja hintojen kehitys: Tietoa puukaupan tueksi

Puun hinnat esitetään MT:n Puun hinta -palvelussa puutavaralajeittain, kauppamuodoittain (pystykauppa ja hankintakauppa) ja alueittain. Hintatiedoissa käytetyt puutavaralajit ovat mänty-, kuusi- ja koivutukki, mänty-, kuusi- ja koivukuitupuu sekä mänty- ja kuusipikkutukki. Puun hinnat perustuvat puun ostajien ja myyjien tekemiin puukauppasopimuksiin. Aineiston kerää ja laskee Metsäteollisuus ry. Aineiston julkaisija on Luonnonvarakeskus Luke, jonka tilastopalvelu toimii MT:n metsäpalvelun tietolähteenä. Viikoittain päivittyvä hinta lasketaan neljän viimeisen viikon hintojen keskiarvona. Yksittäinen puukauppa voi poiketa merkittävästi palvelussa esitetyistä hintatiedoista. Tukkipuun ja kuitupuun läpimitta- ja muut laatuvaatimukset vaihtelevat ostajittain. Pystykauppojen hintatietoja on saatavilla hakkuutavoittain vuodesta 2011 alkaen. Pystykauppojen hakkuutapoja ovat päätehakkuu, harvennushakkuu ja ensiharvennus. Hankintakauppojen hintatietoja on saatavilla vuodesta 1997 alkaen. Pitkän aikavälin hintakehitystä voi tarkastella Hintakehitys -välilehdeltä.

Puumarkkinauutiset