Politiikka ja talous

Arvio: Kuusamon ja Ylläksen matkailu ei kestä kaivoksia

Politiikka ja talous 14.09.2014

Metsähallituksen luontopalveluiden mukaan Kuusamoon ja Ylläkselle suunnitellut kaivokset ovat riski alueiden matkailulle ja voivat kolhia Suomi-brändiä. Samaa mieltä on Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa.


Markku Vuorikari

Molemmat tahot uskovat, että kaivoshankkeen haitat alueen matkailulle ovat huomattavasti suuremmat kuin mitä Pellervon taloudellisen tutkimuskeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen raportissa arvioidaan.

Tutkimuksesta puuttuu arvio kaivostoiminnan vaikutuksesta Kuusamon alueen jokien arvokaloihin sekä ulkomaalaisten matkailijoiden mielikuviin.

”Kielteinen vaikutus paikallistalouteen ei myöskään kompensoituisi kaivostoiminnan palkkatuloilla siten kuin tutkimuksessa on esitetty. On muistettava, että matkailusta saadut tulot tulevat paikallisille yrityksille, toisin kuin suuri osa kaivostoiminnan tuloista”, Metsähallituksen tiedotteessa todetaan.

”Raportin jälkeen on myös julkaistu elykeskuksen arvio hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista, joka on erittäin puutteellinen”

Avolouhos turmelisi Ylläksen maiseman

Myös Ylläksellä kaivoksen maisema-, pöly- ja meluhaitat voivat karkottaa matkailijoita. Sinne suunnitellun Hannukaisen kaivoksen etäisyys kansallispuistoon on vain 8 kilometriä. Avolouhos tulee näkymään Yllästunturin ja siis kansallispuiston eteläpään tuntureiden huipuille ja länsirinteille.

Kuusamon vuotuinen matkailutulo on 90 miljoonan euron luokkaa, ja pelkästään Oulangan kansallispuistossa vierailevien matkailijoiden tuoma tulo tuottaa paikallistalouteen noin 15 miljoonaa euroa vuodessa. Pallas–Yllästunturin kansallispuisto on Suomen suosituin kansallispuisto, jonne tehdään lähes puoli miljoonaa käyntiä vuodessa.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT