Politiikka ja talous

”Energia ja ilmasto saman kolikon kaksi puolta”

Pääministeri Alexander Stubb pitää EU:n viime viikolla sopimia ilmastosäästöjä sitovina. Kasvihuonepäästöjen leikkaaminen vähintään 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä parantaa energiatehokkuutta sekä lisää uusiutuvia energialähteitä.
Sami Karppinen
EU:n uusissa ilmastotavoitteissa niin uusiutuvien energianlähteiden osuus kuin energiansäästö nostetaan 27 prosenttiin vuoden 1990 tilanteesta.

”Euroopan unioni kokonaisuudessaan on sitoutunut (näihin) tavoitteisiin. Maakohtaisia tavoitteita ei ole”, pääministeri Alexander Stubb (kok.) kommentoi huippukokouksen päätöksiä maanantaina Ulkopoliittisen instituutin ja Eurooppalainen Suomi ry:n tilaisuudessa maanantaina.

Uusiutuvien energianlähteiden osuutta nostetaan 27 prosenttiin. Energiatehokuutta nostetaan 27 prosenttia. Suomessa tosin energiatehokkuus on jo yli EU:n suositusten.

Päästövähennykset jaetaan päästökaupan ja sen ulkopuolelle jäävien alojen välille. Jaosta päätetään ensi vuonna Pariisissa pidettävän kansainvälisen ilmastokokouksen jälkeen.

Energian kauppaa Euroopan sisällä halutaan lisätä. Tavoitteena on energiaomavaraisuuden lisääminen. Esimerkkinä Stubb mainitsee Pohjoismaiden ja Baltian maiden Nord Pool -sähköpörssin, joka vie energiaa Keski-Euroopan markkinoille.

Euroopan komission energia- ja ilmastoasiat on yhdistetty uudessa komissiossa samaan salkkuun eli yhden komissaarin hoidettaviksi.

Tämä on hyvä asia, sillä energia- ja ilmastokysymykset ovat ikään kuin kolikon samalla puolella, Stubb kuvailee.

Uusi komissaari Miguel Arias Cãnete aloittaa työnsä tämän viikon lopussa. Hän on Espanjan entinen maatalousministeri.

Vaikka Eurooppa-neuvoston kokouksissa talouskriisi ja maiden kilpailukyky on saanut paljon huomiota, Stubb luonnehtii neuvoston sitoutumista ilmastoasioihin vaivattomaksi. Hänen mukaansa on varottava mustavalkoista ajatusmaailmaa, jossa talouden ja tuottavuuden kasvu nähdään uhkaksi ilmastolle. EU:n päätökset tähtäävät kuitenkin kestävän kasvun periaatteisiin.

”Ilmasto on voittamassa.”

LNG-terminaali yhä tavoitteena

EU:n ilmastopäätökset koetaan tärkeiksi, vaikka Euroopan alueen kasvihuonepäästöt ovat vain 10 prosenttia maapallon päästöistä. Toiveena on, että Kiina ja Yhdysvallat seuraisivat EU:n esimerkkiä ilmastopolitiikassaan.

Päästöistä päätetään Pariisin ilmastokokouksessa joulukuussa 2015. Pariisin kokouksessa tarkastellaan ilmastokysymyksiä myös maakohtaisesti.

Todennäköistä on, Suomeen saadaan LNG- eli nesteytetyn maakaasun terminaali. Pääministerin mukaan hanke on edennyt suotuisasti EU:ssa. Terminaalin koko ja rakentamisen aikataulu on vielä auki.

Uutista on täydennetty kello 16.21 lisäyksellä päästövähennyksien jaosta.

Lue lisää

Suo-ojilla tehoa hiilensidontaan

Lukijalta: Miten vihreät ratkaisevat energiantarpeen? Olisi mukava kuulla, kun hekään eivät halua elintason laskevan keskiajan tasolle

Vihreiden unelma on utopiaa

Pekkarisen kritiikillä heikko pohja